گزارشی از تظاهرات «اول ماه مه» در کلن

 مراسم اول ماه مه در کلن هرسال از جلوی ساختمان DGB* شروع می‌شود. امسال هم نقطه ی آغاز از همانجا بود. مردم بسوی یکی از میادین اصلی شهر کلن یعنی "هوی مارکت" حرکت کردند، گروهی از رفقای شرکت کننده در پروژه وحدت چپ نیز در این راهپیمایی شرکت کردنده و پا به پای کارگران، سندیکالیست ها و احزاب گوناگون شرکت کننده در تظاهرات در حرکت بودند. پلاکارد بزرگ با شعار "گرامی باد اول ماه می ، روز جهانی همبستگی طبقه کارگر" بیش از پیش خبر از شرکت فعال رفقای ما در راهپیمایی روز جهانی کارگر می داد. حضور پلیس و انتظامات خود اتحادیه کارگران، نظم خاصی به راهپیمایی داده بود. تظاهرات با طی 5 - 6 کیلومتر از خیابانهای مرکزی شهر کلن به میدان "هوی مارکت" رسید و راهپیمایان به‌صورت ایستاده در جلوی تریبون اصلی صف کشیدند. سخنرانی ها توسط رئیس اتحادیه سندیکاهای شهر کلن، رهبران احزاب شرکت کننده و خانم "هانولوره کرافت" رئیس دولت استان "نوردراین وستفالن " ایراد شدند و در میان همهمه و کفهای متوالی شرکت کنندگان ادامه یافتند. برنامه های هنری از جمله موسیقی و اجرای برنامه کمدی و طنزآمیز کاباریستها به مراسم جذابیت ویژه ای داده بود. در گوشه‌ی دیگر میدانِ« هوی مارکت»، غرفه‌های متعدد جریان‌های چپ و کارگری از کشورهای مختلف قرار داشتند. یکی از این غرفه ها متعلق به سه جریان بود. این اولین  حرکت سیاسی مشترک سه جریان چپ ایران یعنی"اتحاد فدائیان خلق ایران (طرفداران وحدت)»، "سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)»و "کنشگران چپ"بود، که درمحیطی گرم و صمیمانه به همکاری مشغول بودند.

متاسفانه، هوای نسبتا" سرد و بارانی کلن در اول ماه سبب شد که استقبال از این روز تاریخی و انرژی زا، کمتر از معمول باشد. سردر غرفه‌ی سه جریان و دیوارهای داخلی آن پر از پلاکاردهایی بود که مطالبات روزمره و بالفعل کارگران، سرکوب و زندانی کردن فعالین سندیکایی در جمهوری اسلامی را مطرح می‌کرد. در روی میز غرفه‌ی وحدت چپ، اعلامیه های مشترک سه جریان به‌مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر به زبانهای آلمانی، انگلیسی و فرانسوی جیده شده بود که مراجعین می توانستند، همراه ببرند.

میدان "هوی مارکت" کلن حال و هوای دیگری داشت و روز بسیار زیبایی را گذراند.
-----------------------------

 *  اتحادیه بزرگ سندیکاها ی آلمان

 

 

افزودن نظر جدید