گزارش جشن اول ماه مه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - برلین

مطابق معمول شهر برلین شاهد برگزاری جشن و جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان و دیگر نیروهای کار در روز اول ماه می بود. هزاران نفر به دعوت اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری علیه نابرابریهای جاری و ناشی از سیاستهای نئولیبرالیزم لجام گسیخته دولت های سرمایه داری، تسلط روز افزون بانکها بر منابع ملی کشورها، قدرت گرفتن روزافزون بورس بازان، بانکها، کنسرنها و ساختارهای جدید الیگارشیهای مالی و انتقال غیر عادلانه فشارهای مضاعف بر دوش کارگران و دیگر اقشار کم درآمد و همچنین سعی روزافزون در تضعیف تشکلهای کارگری و حقوق مساوی برای زنان و مردان در برابر کار معین و مشخص به میدان آمدند، دست به تظاهرات زدند و حضور پررنگ و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند.

امسال نیز سازمان ما در برلین, در کنار دیگر تشکل های کارگری و سیاسی,  اقدام به بر پایی چادرتبلیغاتی خود نمود و با انتشار پلاکاردها و پوسترهای کارگران و معلمین و فعالان سیاسی و صنفی گرفتاردر زندان های جمهوری اسلامی ایران و همچنین پخش گسترده اطلاعیه روز جهانی کار گران به زبانهای فارسی, آلمانی, سوئدی , نروژی, اسپانیایی , فرانسوی و انگلیسی, حمایت خود را از حقوق سندیکای و مطالباتی کارگران ایران اعلام کرد.

شهر برلین به دلیل موقعیت ویژه خود، همه ساله به مناسبت اول ماه می، مورد توجه فعالان کارگری و جنبش چپ قرار می گیرد و مهماندار هزاران نفر از دیگر کشورها و شهرهای آلمان است که برای اعلام همبستگی خود با اتحادیه های کارگری و احزاب چپ آلمان، حضور پیدا می کنند. میزان  حضور ایرانیان ساکن برلین در مراسم  امسال ماه مه  چشمگیر بود و رفقا و دوستداران سازمان این امکان را پیدا کردند تا در بسیاری موارد به تبادل نظر و گفتگو بپردازند. در کنار چادر سازمان , چادر حزب توده ایران هم  بر پا بود و این مکان محل  تلاقی و تجدید دیدارایرانیان ساکن برلین و همچنین دوستانی است که از دیگر کشور ها, برلین را برای مشارکت خود در اول ماه انتخاب میکنند. از طرف رفقای سازمان در برلین، تصویر فعالان کارگری زندانی، معلمان زندانی و فعالان حقوق بشر تهیه شده بود و رفقا در مورد حقوق بشر، وضعیت زندانیان سیاسی، مسائل سیاسی روز به مراجعه کنندگان پاسخ می دادند.

افزودن نظر جدید