خالد عزیزی چە خوب گفت!

احزاب و جریاناتی کە از دور، دستی بر حوادث دارند معمولا از دور هم موضع گیری می کنند. اما منظور از دور تنها یک دوری فیزیکی نیست، بلکە یک دوری ذهنی و فکری هم هست. هم دوری فیزیکی و هم دوری ذهنی باعث یک نوع جمود در فکر، اندیشە و عمل می شود کە این جریانات را در ارتباط گیری با بطن حوادث بیشتر بە حاشیە می راند، چنانکە موضع گیریهای آنان حتی مورد توجە آن جامعەای قرار نمی گیرد کە خود مدعی نمایندگی آنند. در واقع سادگی ذهن بە سادگی عمل، و از آنجا بە سادگی 'وجود' می انجامد. تصویر سیاە ـ سفیدی آنان چنان مسلط می شود کە خودشان هم بی رنگ می شوند.

شش حزب کردی در کردستان با هم و طی بیانیەای مدتی پیش انتخابات را تحریم کردند. موضع آنان اساسا یک موضع پرنسیپی بود بدور از هرگونە خوانش کنکرت و مشخص اوضاع. آنان در بیانیەاشان، نە بە رفتار انتخاباتی مردم کردستان در تمامی این سالها توجە نشان دادەاند و نە بە انتخابات بعنوان فرصتی جهت عمل سیاسی. آنان تنها مردم را بە نشستن در خانەها تشویق کردند، و معلوم نیست فراخوان تحریم کە در تمامی این سالها شکست خوردە است، می خواهد چە دستاوردی برای آنها داشتە باشد.

دوستان ما در این احزاب باید توجە داشتە باشند کە فراتر از تحریم و یا شرکت، امکانات دیگری برای تماس گرفتن با این حادثە مهم سیاسی در کشور وجود داشت و دارد کە می تواند بە تماس بیشتر آنان با هم با مردم خودشان و هم با عمق روندها بیشتر یاری رساند.

تحریم، یک آکت و عمل بی تحرک، جامد و کلاسیکی است کە در شرایط کنونی بە جز زندەکردن نوستالژی انقلابی پیش این دوستان هیچ مابەازای دیگری در کشور نخواهد داشت. وضعیت غامضتر از آن است کە بتوان تنها بر اساس چنین موضعگیریهائی بە مصاف حوادث رفت.

آقای خالد عزیزی دبیرکل پیشین حزب دمکرات کردستان چە خوب گفت کە این دوستان می بایستی راە را تونل آسا نمی دیدند. 

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.

دیدگاه‌ها

رفیق گرامی جنا ب پور نقوی. با سلام رفیقانه نوشته شما را خواندم و هین خواندن خط به خط آخرین مقاله تحلیلی رفیق کیانوری در سال 1373 خطاب به رهبری حزب و سازمان اکثریت را نیز در بر میگرفت تحلیلی که روح مارکسیسم و درک عمیق آن رفیق از شرایط تاریخی ایران و وظیفه نیروهای هوادار جنبش کمونیستی ایران را با زبان ومحتوایی علمی شرح داده. وافسوس وصد افسوس این درسنامه جنبش کارگری ایران که حاصل یکصد سال مبارزه نابرابر پیش رو ترین فرزندان خلق ایران مقابل ارتجاع ایران تنها وتنها به دلیل نه تنها پیش داوری رفقایی که تنها نفرت از فرد وافراد در بند ونتایج برآمده از دخمه های دار ودرفش را جایگزین تحلیل مشخص از شرایط خاص تاریخی وچرایی آن نمودند من فرد با مطالعه دیدگاه شما که مبتنی بر آموزه های تاریخیست این نتیجه بر من حاصل آمد که سرمایه های اندیشه هیچگاه به محاق نمیرود من امیدوارم آن اثر تاریخی ودرسنامه بزرگ تاریخ را روزنامه کار جهت مشتاقان جنبش آزادی ورهایی نشر داده و آن را جهت هواداران جنبش کارگری ایران ارایه واز تمامی نیروها خواهان اظهار نظر وتحلیل موضوع باشد من با کمال تاثر از دو گروه هوادار سازمان فداییان خلق اکثریت تحلیلی از شرکت یا شرکت نکردن در انتخابات را در نشریه اینترنتی شما خواندم گروه خرداد و آن دیگری هواداران سازمان داخل کشور . تقابل آرا دو گروه هوادار نشان از فقری فلسفی از تارییخ را دارد .وچرایی آن را از دید فردی خود در سطور ال اشاره نمودم.این همان دردی است که سالیان دراز از طرح وحدت چپ میگذرد وماحصل تفرقه دردناکیست که گریبان چپ را فرا گرفته من ختم نوشته ام را با این پیشنهاد به پایان میبرم که نظر آن رفقا در باب تحلیل رفیق کیانوری را در دستور کار خود قرار دهند.با احترام

سورکی عزیز فکر کنم شما کامنت را اشتباهی زیر یک مطلب نامربوط گذاشتەای. قربانت