ابراز خوشحالی ضمنی حزب دمکرات کردستان ایران از حادثە تروریستی تهران

حزب دمکرات کردستان ایران در سایت رسمی خود 'کردستان مدیا' در گزارشی تحت عنوان '٥٤ کشتە و زخمی پایانی بر درگیری‌های تهران' گزارشی از حادثە تروریستی تهران ارائهە دادە است کە به‌طور آشکار خوشحالی ضمنی خود را از این حادثە بیان کردە است.

در این گزارش کردستان مدیا، چند مورد برجستە‌اند کە می‌توان چنین بدان‌ها اشارە کرد:

ـ کردستان مدیا حملە تهران را درگیری نام نهادە و از کلمە تروریسم استفادە نکردەاست؛

ـ در گزارش هیچ ابراز همدردی با بازماندگان قربانیان حادثە مشاهده نمی‌شود؛

ـ در گزارش بلافاصلە از طریق بازگویی سخنان رکس تیلرسون، وزیر خارجە آمریکا، حزب دمکرات به شیوە ضمنی در کنار راست‌های افراطی ایالات متحدە قرار می‌گیرد کە در یک موضع‌گیری ضد عرفی (در این مواقع معمولاً کشورها اختلافات میان خود را موقتاً کنار گذاشته و ضمن همدردی با قربانیان، تنها امر ترور را برجستە می‌کنند)، جمهوری اسلامی را عامل آن می‌داند؛

ـ جالب اینجاست کە حزب دمکرات از طریق برجستە کردن سخنان ترامپ تصویری از ایالات متحدە ارائە می‌دهد کە گویا این کشور در تجهیز گروه‌های تروریستی هیچ نقشی نداشتە است. این در حالی است کە خود ترامپ در سخنانی دولت پیشین امریکا را بە دست داشتن در ایجاد داعش متهم کردە بود.

نهایتاً اینکە حزب دمکرات کردستان ایران بار دیگر نشان داد کە با این موضع‌گیری خود چقدر از سنت دکتر قاسملو دور شدە است و در تبیین حوادث بین‌المللی مرتباً بە گرایش‌های راست افراطی در کشورهای قدرتمند نزدیک می‌شود. لازم بە تذکر است کە دکتر قاسملو در زمان ماجرای گروگان‌گیری سفارت آمریکا در اوایل انقلاب، آن را ضد عرف بین‌المللی ارزیابی کرد و خواهان احترام جمهوری اسلامی بەقوانین بین‌المللی شد. این در حالی بود کە حزب دمکرات در آن دوران خصلتی ضد امپریالیستی داشت و هرروز برنامەهای رادیوئی خود را با فراخوانی علیە امپریالیسم آمریکا شروع می‌کرد.

حزب دمکرات متاسفانە بە "روش ترامپ" روی‌آورده است؛ و این روش تنها سنت نئوکانها نیست، بلکە فراتر از آن سنتی است بر پایە راسیسم، ضد زن بودن، عدم احترام بە طبیعت و دورشدن حداکثری از اخلاق در سیاست.

 

 

 

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.