یک بام و دو هوای ترامپ

ترامپ در یک اقدام، محدودیت‌های سفر و تجارت با کوبا را کە در زمان باراک اوباما برداشتە شدە بود، دوبارە احیاکرد. او مبنای اقدامات خود را حقوق بشری خواند.

اینکە در کوبا زندانی سیاسی وجود دارد و آزادی اجتماعات و بیان بشدت محدود است، گمانی نیست. اما چرا ترامپ با همین معیارها بە مهندسی روابط خود با عربستان هم نمی پردازد.

چنانکە می دانیم اخیرا ترامپ با عقد قرارداهای کلان نظامی با دولت عربستان و همراهی نسبتا تمام و کمال با سیاست آن دولت در سمت‌گیری‌های منطقەای، نشان داد کە می خواهد دوست بسیار نزدیک شیوخ مرتجع عربستان سعودی باشد. این در حالیست کە عربستان یکی از جدی ترین ناقضان حقوق بشر در جهان است. در این کشور، نە حقوق بشر رعایت می شود، نە آزادی احزاب وجود دارد و نە امکان تجمعات و حق آزادانە بیان. ستم فاحش بر زنان از جملە موارد مطروحە و بشدت آشنا در سطح جهان و در پیش افکار عمومی جهانی در این کشور است.

البتە همیشە حقوق بشر به‌نوعی دستاویز دولت‌های قدرتمند بودە است؛ اما چنین بە نظر می رسد کە این دستاویزبودن در دولت ترامپ برجستە تر است. شاید نە تنها ثروت هنگفت عربستان، کە ترامپ با تمام وجود به‌دنبال آن‌ است، بلکە نوع نگاە تحقیرآمیز بە زنان در این کشور است کە بیش از پیش ترامپ را دیوانە سیاست نزدیکی بە عربستان کردە است! او عاشق آن رقص عربی شمشیربدستانە، بدون حضور و علیە زنان شدە است!

جالب است، او کوبائی را تحریم می کند کە لااقل بە انتحاری‌ها و تروریست‌ها نە تنها کمک نمی کند، نە تنها هیچ جائی بمبی بر سر مردم بی گناە نریختە است، بلکە حضورش، لطف یک نیروی زمینی و اخلاق مدار نسبت بە دیگران را تا حدود زیادی القا می کند، اما با عربستانی متحد می شود کە در فرهنگ اساسا هیچ قرابتی با غرب ندارد.

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.