در سوگ درگذشت مریم میرزاخانی، ریاضی‌دان برجسته ایرانی.

در سوگ درگذشت مریم میرزاخانی، ریاضی‌دان برجسته ایرانی.