دانشجویان دانشگاه شیراز فردا جمعه تجمع اعتراضی بر پا خواهند کرد

دانشجویان دانشگاه شیراز با توجه به ادامۀ بازداشت غیرقانونی 4 دانشجوی این دانشگاه در بازداشتگاه ادارۀ اطلاعات شیراز فردا جمعه تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد. دانشجویان دانشگاه شیراز همچنین اعلام کردهاند که در صورت ادامۀ بازداشت دانشجویان از روز شنبه به اعتصاب غذای نامحدود دست خواهند زد و همچنین از برگزاری امتحانات پایان ترم در هفتۀ آینده ممانعت خواهند کرد.

لازم به ذکر است که عبدالجلیل رضایی، محسن زرین کمر، کاظم رضایی و لقمان قدیری 4 دانشجوی دانشگاه شیراز هستند که پس از برگزاری تجعات 16 و 18 آذر دانشگاه شیراز در روز پنجشنبه 12 دی ماه با سربرگ قوه قضائیه به ادارۀ اطلاعات شیراز فراخوانده شدند و روز شنبه 14 دیماه پس از مراجعه به ادارۀ اطلاعات دستگیر و بازداشت شدند. دانشجویان دانشگاه شیراز در اعتراض به این امر تجمعی اعتراضی در روز یکشنبه برپا کردند که ساعاتی پس از آغاز آن، از سوی ادارۀ اطلاعات شیراز با آنها تماس گرفته شد و اعلام شد که دانشجویان بازداشتی روز دوشنبه با قرار وثیقه آزاد خواهند شد. دانشجویان نیز به صورت مشروط به تجمع خود پایان دادند، اما روز دوشنبه علیرغم دستور قاضی مبنی بر آزادی دانشجویان به قید وثیقه، ادارۀ اطلاعات شیراز از آزادسازی دانشجویان خودداری کرد که این امر موجب برگزاری تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شیراز در روز دوشنبه شد که این تجمع به خیابان کشیده شد، متعاقب آن نیز 10 دانشجوی دیگر دانشگاه شیراز به ادارۀ اطلاعات شیراز احضار شدند.

در واکنش به این اقدامِ ادارۀ اطلاعات شیراز دانشجویان دانشگاه شیراز اعلام کردند که از روز پنجشنبه به اعتصاب غذای نامحدود دست خواهند زد، اما باز هم از سوی ادارۀ اطلاعات شیراز با دانشجویان تماس گرفته و اعلام شد که دانشجویان روز پنجشنبه به قید وثیقه آزاد خواهند شد. دانشجویان دانشگاه شیراز نیز آغاز اعتصاب غذا را به روز شنبه موکول کردند، اما این بار نیز به بهانۀ مرخصی بودن قاضی از آزاد شدن دانشجویان جلوگیری شد. با توجه به این مسائل دانشجویان دانشگاه شیراز اعلام کردهاند که فردا جمعه تجمع اعتراضی بر پا خواهند کرد و در صورت عدم تحقق خواستههایشان از روز شنبه به اعتصاب غذای نامحدود دست خواهند زد و همچنین از برگزاری امتحانات پایان ترم در هفتۀ آینده ممانعت خواهند کرد.

افزودن نظر جدید