رأی به آوایی یعنی مهر تایید بر سی و هشت سال کشتار

حسن روحانی قبل از انتخاب مجددش به ریاست جمهوری برای جلب آرای مردم معترض، از کسانی انتقاد کرده بود که به گفته او در سی و هشت سال گذشته نشان داده اند جز اعدام کاری بلد نیستند. اکنون حسن روحانی یکی از همان ها را که بزرگترین «هنر» و علت اصلی ترقی او در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شقاوت بسیار در اعدام و شکنجه است، به عنوان نامزد وزارت دادگستری به مجلس معرفی کرده است.

 علیرضا آوایی که از سوی روحانی برای پست وزارت دادگستری معرفی شده است، از همان بدو تشکیل جمهوری اسلامی به ارگان های سرکوب رژیم جدید پیوست. استان خوزستان که محل فعالیت او بود، بسیار پیش از این که جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ قتل عام مخالفان را در مقیاس هزاران تن آغاز کند، صحنه جنایات هولناک پاسداران و حکام شرع و دادستان هایی بود که علیرضا آوایی یکی از آن ها بود. وی به شهادت شماری از زندانیان سیاسی جان به در برده، در همه جنایات رژیم در استان خوزستان از تأسیس جمهوری اسلامی تا سال ۶۷ شرکت داشته است. علیرضا آوایی یکی از سه عضو هیئت مرگ بود که در تابستان ۶۷ به فرمان خمینی در خوزستان مانند سایر مناطق ایران احکام اعدام زندانیان سیاسی را صادر کردند. در انتقاد به عملکرد همین هیئت خوزستان بود که منتظری قائم مقام وقت خمینی از رهبر آن روز جمهوری اسلامی خواست در اعدام ها تندروی نشود، خواستی که به برکناری منتظری انجامید.

 علیرضا آوایی علاوه بر عضويت در هيئت مرگ در استان خوزستان، به عنوان رییس دادگستری تهران مسئول بازداشت‌های خودسرانه، نقض حقوق زندانیان و افزایش آمار اعدام‌ها بوده است. براساس مصوبه شورای اروپا، آوایی به دلیل دست داشتن در نقض حقوق بشر در وقایع پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، ورودش به کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع‌ است و اگر اموالی در این کشورها داشته باشد بلوکه می‌شود.

 ظاهرا اعتراضات گسترده به حضور مصطفی پورمحمدی در کابینه اول روحانی باعث شده است حسن روحانی وی را از ترکیب کابینه جدیدش کنار بگذارد. اما قرار است جای پورمحمدی را کسی بگیرد که تنها فرقش با پورمحمدی این است که یکی در تهران عضو هیئت مرگ بوده و دیگری در خوزستان. شاید امید روحانی و حامیانش این است که نشاندن آوایی به جای پورمحمدی که آوازه جنایاتش بسیار پرطنین شده بود، هم با اعتراض کمتری مواجه شود و هم جنایت پیشگان پناه گرفته در قوه قضائیه و نیز مهمترین حامی آنان یعنی علی خامنه ای را راضی کند.

 اما لااقل بخشی از این حساب غلط از آب درآمده است. شاهدان بسیاری هنوز زنده اند و بسیار درباره جنایات آوایی گفته و نوشته اند. معرفی آوایی نقاب از چهره کسانی برگرفته است که پیش از انتخابات حدی از همراهی و تفاهم با مردم از خود نشان می دادند و پس از انتخابات همه وعده هایشان را فراموش کرده اند. رأی هر نماینده مجلس به آوایی رأی به سی و هشت سال اعدام و کشتار است. هر نماینده مجلس باید بداند بابت رأی خود مسئول و پاسخگوست. هر کس به آوایی رأی دهد، هر قدر هم که از اعتدال و اصلاح دم بزند شریک در کارنامه ای سیاه است. لازم است همه کسانی که در مجلس نشسته اند این حقیقت را به یاد داشته باشند. آنها اگر می خواهند سیه رو نباشند باید به علیرضا آوایی رأی منفی دهند.

 هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

 ۲۲ مرداد ۱۳۹۶(١٣ آوگوست ٢٠١٧)

 

افزودن نظر جدید