از خواست های مهدی کروبی حمايت می کنيم!

مهدی کروبی به اعتصاب غذای خشک دست زده است

مهدی کروبی از صبح امروز به اعتصاب غذای خشک دست زده است. به گفته خانم کروبی خواسته او خروج ماموران امنیتی از منزل، برداشتن وسائل شنود و دوربين و برگزاری دادگاه علنی است. مامورين امنيتی در درون خانه او زندگی می کنند، در خانه شنود و دوربين نصب کرده اند و تمام ابعاد زندگی او را کنترل می کنند. مهدی کروبی بيشتر در نامه های جداگانه به حسن روحانی و علی مطهری، خواستار محاکمه علنی شده بود. 

 اعتصاب غذای خشک مهدی کروبی، اعتراض به خودسری علی خامنه ای و قوه قضائيه، به بی قانونی، بازداشت خانگی بيش از شش سال و نيم و بی جواب گذاشتن خواست محاکمه علنی است. حبس خانگی رهبران جنبش سبز به دستور علی خامنه ای صورت گرفته است. او کينه ورزانه در مقابل خواست مردم برای رفع حصر ايستاده است. شکسته شدن حصر، مطالبه عمومی است. گروه های وسيعی از مردم در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم، از حسن روحانی خواستند که به حصر رهبران جنبش سبز پايان داده شود. اما حسن روحانی گام جدی در اين زمينه برنداشت. 

 اعتصاب غدا به سلامتی مهدی کروبی آسيب می زند. سلامتی او، زهرا رهنورد و ميرحسين موسوی در خطر است. حکومت مسئول به خطر افتادن سلامتی آن ها است. حسن روحانی بايد جلسه شورای امنيت را فرا خواند و به خواست های مهدی کروبی پاسخ مثبت دهد.

 ما از خواست های  مهدی کروبی حمايت می کنيم و همراه با مردم ايران خواهان پايان دادن به بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز هستيم. ما از فعالين سياسی و مدنی می خواهيم حمايت خود را از خواست های مهدی کروبی اعلام و به اشکال مختلف نسبت به حصر رهبران جنبش سبز اعتراض کنند. 

 هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

٢٥ مردادماه ١٣٩٦ (١٦ آوگوست ٢٠١٧)

 

افزودن نظر جدید