اعلام اعتصاب غذای یکروزه در حمایت از خواست های آقای مهدی کروبی!

ما جمعی از فعالین سیاسی ساکن شهر برلین، در حمایت از خواستهای آقای مهدی کروبی (خروج ماموران امنیتی از منزل، برچيدن وسائل شنود و دوربين و برگزاری دادگاه علنی مطابق با اصل ۱۶۸ قانون اساسی با حضور وکیل) فردا 18 اوت 2017 برابر با 27 مرداد 1396 در برلین دست به اعتصاب غذا ی یکروزه می زنیم.

ما ازهمه فعالین سیاسی شهر دعوت می کنیم تا دراین اکسیون با ما همراه شده صدای مخالفت یکپارچه وهمبسته خودرا علیه زندانیان خانگی خانم زهرا رهنورد، موسوی، کروبی، و زندانیان سیاسی مانند شهابی و عبدی و سایر زندانیان را بگوش همه برسانیم.

اعتصاب از ساعت 9 صبح شروع و تا ساعت 18 ادامه خواهد داشت.

محل ــ Wilmersdorfer  Straße 163, 10585 Berlin. U.7 Richardwagner Platz

 

جمعی از فعالین سیاسی برلین.  

17.08.2017

26 مرداد 1396

 

افزودن نظر جدید