نگرانیهای به‌دوراز مسئولیت

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجە ایران بار دیگر مخالفت دولت متبوع خود را با برگزاری رفراندوم در اقلیم کردستان اعلام کرد. این در حالی است کە محمد باقری رئیس کل ستاد نیروهای مسلح ایران نیز اخیراً طی سفری بە ترکیە و ملاقات با مقامات سیاسی و نظامی این کشور، بویژە شخص اردوغان، از مخالفت با رفراندوم گفتە بود.

شاەبیت سخنان مقامات ایرانی در مخالفت با همەپرسی، برافروختە شدن آتش جنگ‌های قومی بعد از پایان داعش است. آنان نە مخالف لحظە برگزاری همە پرسی، کە اساساً مخالف خود رفراندوم به‌عنوان یک پرنسیپ مدنی و دمکراتیک هستند.

بگذارید با این دلیل مقامات ارشد ایرانی موافق باشیم. اما سؤال این است چە کسی و یا کسانی بنیان احتمال برافروختە شدن آتش جنگ‌های قومی را در منطقە ایجاد کردەاند؟

جمهوری اسلامی در کشور خود با سرکوب مردمان و ملیت‌های غیر فارس زبان در همە ابعاد، و نیز با پشتیبانی از دولت همسایە خود و بە عنوان کشوری کە بە گفتە بارزانی در عراق دارای بیشترین تأثیر است، با دامن زدن بە شیعی گری و فرقە گری و بنابراین افزایش عدم اعتماد در میان عناصر اتنیکی تشکیل دهندە این کشور، دیرزمانی است کە آتش بیار معرکە خطرناکی شدە است.

مقامات ایرانی خوب است بە جای تهدید، فشار و دخالت در کشور همسایە، در مسیر درست حرکت کنند و با اتخاذ سیاست‌های مناسب و سپردن کار بە دست خود مردمان عراق، در جهت ایجاد و گسترش امنیت واقعی در این کشور قدم بردارند.

مقامات ایرانی باید از سیاست تهدید و ارعاب کە ادامە سیاست داخلی در قبال مردمان کشور خود است دست‌بردارند و امنیت ایران را از زاویە ایجاد یک جامعە عادلانە و به‌دوراز سرکوب و ارعاب جستجو کنند. راە حل جلوگیری از جنگ‌های قومی، از سرکوب اقوام و ملیت‌ها و تحمیل شرایط جهنمی بر آنان نمی‌گذرد. راە حل در عدالت است.

اگر بە امنیت ایران می‌اندیشید، در مسیر فدرالیزەکردن واقعی عراق قدم بردارید، و روند مشارکت اقوام و ملیت‌های ایرانی در قدرت را فراهم آورید.

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.