ترکیە: تکرار یک خطای استراتژیک

با پیشروی نیروهای عراقی در اقلیم کردستان و تسلط دوبارە بر مناطق مورد مناقشە با کردها، بر خصومت و خشونت کلامی و نظامی دولت ترکیە علیە کردها روز بە روز افزودە می‌شود. آخرین مورد، سخنان اردوغان است در رابطە با ویرانی کامل قندیل و شنگال، یعنی جاهایی کە نیروهای 'پ ک ک' مستقرند.

دولت ترکیە بجای اینکە از فرصت پیش آمدە در کردستان عراق کە فرصتی در جهت حل مسئلە کردها از طریق اجرای قانون فدرال در این کشور است استقبال کند، بر تعرض کلامی و نظامی خود افزودە است و عملاً بر این اصرار دارد کە مسئلە کردها در کشور خود را از طریق همان سیاست کلاسیکی دولت‌های ترکیە، یعنی سرکوب و کشت و کشتار، حل کند.

ولی دولت ترکیە بە مانند همە دولت‌های قبل از خود دچار یک محاسبە استراتژیک غلط شدە است. بازگشت عراق و اقلیم کردستان بە قانون فدرال، نە تنها بە معنی اتمام مسئلە کردها نیست، بلکە بمنزلە دور جدیدی در این کشور جهت پیشبرد مسئلە کرد از طریق اجرای فدرالیسم مستتر در قانون اساسی عراق است.

بی‌گمان این محاسبە غلط استراتژیکی، یک‌ بار دیگر ترکیە را تمام‌قد در مقابل قضیە کرد در کشور خود قرار خواهد داد و این بە معنای شروع دور جدیدی از مشکلات درونی این کشور خواهد بود.

وضعیت موجود در عراق و اقلیم کردستان، برگ برندەای در دست‌ شوینیست‌ها نیست، برعکس تأکیدی دوبارە بر حل مسئلە کردها در درون مرزهای جغرافیائی همان کشورهاست. ترکیە باید این را به یاد داشتە باشد. 

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.