تسلیت به دوست گرامی وهاب انصاری

رفیق و دوستمان وهاب انصاری در سوگ پدر نشسته است. پدری که برای دیدار با فرزند از تلاش باز نماند اما با ناکامی‌ها مواجه شد. یک بار عزم کرد تا به دیدار فرزند، عروس و نوه بشتابد و به این منظور از مرز شوروی گذشت! مرزبان او را برگرداند و به وی گفت نمی شود! شوق دیدار فرزند اما همیشه با پدر بود و ماند. چند سال پیش به همین نیت و با شور فراوان قصد سفر به آلمان کرد. بدبیاری آورد و در شکلی غیر منتظره، مرزبان غربی وی را با آوردن دلیل بورکراتیک پاسخ رد داد و مانع از دیدار پدر و فرزند با همدیگر شد! دل پیرمرد شکست و خود را در برآورده شدن خواست پدرانه‌‌ ناکام یافت. دست از امید بشست بی آنکه از آرزوی ماندگارش دل برکند. و پیر مرد، پنجشنبه 27 آبان ماه 1396 برای همیشه این آرزو به گور برد. ما درگذشت این انسان زحمتکش و شریف  و این پدر مهربان را که همه عمر هوادار دکتر مصدق و ابوالفضل قاسمی ماند، جوانی خویش‌ در مبارزه با فئودال‌های شرور سپری کرد و از مهربانی در حق فرزندانش چیزی دریغ نگفت، به وهاب عزیز تسلیت می گوییم. ما برای او و منصوره و همه بازماندگان این درگذشته آرزوی آرامش خاطر داریم. 

 

آذرنوش-رسول، آزاد-آینده، آزاد-احمد، احمدزاده-حمید، احمدی-فریدون، اشکان-فرید، اعظمی-محمد، اکرمی-رضا، امیری-کامران، انصاری-ایراندخت، بلدی-یدی، بهنام-اژدر، پارسا-داریوش، پرویز-مهدی، پزشگی-ژینوس،  پورمندی-احمد، پورنقوی- علی، تمیمی-قادر، تنگستانی-مریم، تهیدست شفیع-شمسی، تیهوئیان-رسول، جعفری-حسن، جمشیدی رودباری-فردوس، جهانزاد-بهروز، حسینی-جعفر، حسینی-حمید، حمیدیان-نقی، خدادادی-مسعود، خسروی-بهروز، خلیق-بهروز، درخشان-رضا، درشگه-فخری، زربخش-مجید، زهتاب-حسن، ساکی-رحمان، سطوت-مریم، سلطانی-سیامک، سلیمانی-ساسان، سیاوش پور-فرود، سوری-اکبر، سیف-اکبر، شب افروز-مسعود، شغفی-سهیلا، شمس-فاطی، طارانی-راحله، طاهری پور-جمشید، عباسی-بهرام، عبدالرحیم پور-مجید، عبدی-رحمان، عظیمی-فرزانه، علی اصغری-محمد صادق، علوی-مه دی، عماری-مناف، فتاپور-خسرو، فدایی-بهروز، فرهاد، فرهادی-احمد، فرهنگ-ملیحه، فرید-شهلا، فتحی-مسعود،  قاجار-مهرنوش، قشقایی-آرش، قیومی-رحیم، کارگر-صادق، کاسبی-مقصود، کریمی-اسفندیار، کریمی-بهزاد، کعبی-رئوف، کلهر-سیامک، گلشاهی-حسن، گلشاهی-سهیلا، گلشن-منوچهر، محمدی-یوسف، مدنی-مصطفی، مددی-سیروس، معینی-خاطره، ملک-پروین، ملک-میلاد، ملکی-کیوان، ممبینی-امیر، نارنجی-حجت، نجاتی-احمد، نعمت پور-فرخ، نگهدار- فرخ، نوائیان-داوود، نویدی-پرویز، نیری-ایرج، هاشمی-احمد، همتی-توران، واحدی-احد، وطن آبادی-محسن.

 


        

 

بخش: 

افزودن نظر جدید