دو برنامه در برلین در سالروز دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر، 8 و 15 دسامبر

 

                                                                                                                          انسان های آزاده!

 

به مناسبت دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر در مقابل سفارت رژیم جمهوری اسلامی ایرانی گردهم می آئیم تا به نقض سیستماتیک حقوق بشر در سی و نه  سال گذشته اعتراض کنیم. اعدام های بی شمار، وضعیت اسف انگیز همه زندانیان، بویژه  زندانیان سیاسی-عقیدتی، اقلیت های قومی-ملی و دینی، بخصوص بهائیان، دستگیری های فعالین سیاسی- اجتماعی، امنیتی کردن هر چه بیشتر فضای سیاسی- اجتماعی کشور، بی حقوقی زنان، دگراندیشان و... همچنان بر فضای کشور حاکم است. آنچه ویژه گی این سال را نشان میدهد حمله همه جانبه به اعتراضات کارگران است.

 

رضا شهابی، فعال کارگری و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، باردیگر به اتهامات واهی دستگیر و علیرغم بیماری واتمام  دوره حبسش همچنان در بند است. محمود صالحی پس از به غل و زنجیر کشیدنش هم چنان از بیماری کلیوی و قلبی رنج می برد که نتیجه حبس های طولانی اوست . محکوم نمودن سعید شیرزاد، فعال حقوق کودکان به خاطر آموزش کودکان کاروخیابان  و موارد دیگر نشان از وحشت رژیم از گسترش خشم کارگران و فرودستان جامعه و اعتراضات عمومی برای رهائی از وضعیت موجود است.

 

 در سال گذشته سیاست های سرکوبی رژیم در رابطه با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در اعتراض به امنیتی کردن فضای زندان ها، هجوم به تجمعات خودجوش مانند تجمعات اعتراض به فلاکت های اقتصادی و یا تجمعاتی که در پی زلزله اخیر روی دادند، حمله به تجمعات معلمان و بازنشستگان و ... شدت یافت. به عبارت دیگر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران همچنان اسف انگیزاست.

 

انسان های آزاده!

 

تا زمانیکه آزادی های دمکراتیک، بویژه جدائی دین از دولت، ،آزادی تجمع و بیان، تشکیل نهادهای مستقل، برابری زنان و مردان ولغو حجاب اجباری در ایران برقرار نشوند، سیستم سرکوب، زندان، شکنجه واعدام هم چنان دراین نظام بازتولید میشود. در آستانه روز جهانی حقوق بشر،  همگام وهمزمان با دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر و حقوق پناهندگان و نهاد های سیاسی– اجتماعی آزادی خواه در شهرها و کشورهای  دیگر، گردهم می آئیم تا صدای اعتراض همه آزادی خواهانی باشیم که علیرغم  پی گرد و زندان هم چنان علیه سیستم سرکوب و جنایت و نابرابری در ایران مبارزه می کنند.

دسامبر ٢٠١۷

 

 

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران – برلین

 کانون دفاع از پناهندگان سیاسی ایرانی – برلین

 

زمان: جمعه ۸دسامبر  ۲۰۱۷ ،ساعت ۱۴

مکان: مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران

Podbielskiallee 67, 14195 Berlin, U3-Podbielskiallee

 

تجمع های مشابه در دیگر شهرها: هانور، پاریس، یوتوبوری و ... در 8 و 9 دسامبر

افزودن نظر جدید