خواست جنبش اعتراضی: "سوریه را رهاکن، فکری به حال ما کن"

مردم در تظاهرات سه روز گذشته در شهرهای مختلف کشور شعار می دادند: "سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن". معترضين پوستر قاسم سليمانی را پائين کشيدند. شعارها و پائين کشيدن پوستر قاسم سليمانی، اعتراض به سياست های منطقه ای جمهوری اسلامی و حضور نظامی در سوريه است. جمهوری اسلامی برای سرپانگهداشتن رژيم بشار اسد که صدها هزار تن از مردم سوريه را کشته است، ايرانی ها، افغانی ها و پاکستانی ها را در لشکرهای فاطميون سازمان داده و راهی جبهه های جنگ در سوريه کرده است. صدها تن از آنان جان خود را در اين جنگ نيابتی از دست داده اند.

جمهوری اسلامی همه ساله چند ميليارد دلار هزينه می کند تا رژيم اسد سرپا بماند. هزينه های حزب الله لبنان و شبه نظاميان در عراق توسط رژيم ايران تامين می شود. حفظ عمق استراتژيک جمهوری اسلامی در منطقه و صدور انقلاب اسلامی، هزينه سنگينی را روی دوش مردم ما گذاشته است. مردم ما بدرستی درک کرده اند که سياست های توسعه طلبانه جمهوری اسلامی در منطقه می تواند برای کشور ما فاجعه آفرين باشد.

ما همراه با جنبش اعتراضی خواهان پايان دادن به سياست توسعه طلبانه جمهوری اسلامی در منطقه و برنامه ريزی برای بيرون آمدن از سوريه هستيم. مسئوليت حفظ حکومت بشار اسد، تداوم حيات حزب الله لبنان، شبه نظاميان عراق و حوثی های يمن به عهده کشور ما نيست.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

۱۰ ديماه ۱۳۹۶ (۳۱ دسامبر ۲۰۱۷)

افزودن نظر جدید