نه به ولايت فقيه، آری به رفراندوم!

اعتراضات مردم روز بروز گسترش پيدا می کند، شهرهای بيشتری را در برمی گيرد و مشخصأ جمهوری اسلامی و در راس آن علی خامنه ای را زير ضرب می گيرد. حرکتی که راه افتاده در اندک مدتی از اعتراضات دارای جنبه اقتصادی و معیشتی به مطالبه سیاسی فراگیر و "نه" به حکومت فراروئیده است. مردم فریاد می زنند جمهوری اسلامی نمی خواهيم. شعارها عليه ديکتاتور و علی خامنه ای است. مردم پوسترهای خامنه ای را به آتش می کشند و يا پاره می کنند. با تداوم اعتراضات، شعارها هرچه بيشتر بر شخص خامنه ای و حکومت متمرکز می شود. مردم بدرستی تشخيص داده اند که او پيش برنده سياست های ويرانگر، مسبب اصلی وضعيت بحرانی کشور و فقر و فلاکت مردم و طراح سياست توسعه طلبانه در منطقه و تصميم گيرنده برای حضور نظامی در سوريه است.

اعتراضات روزهای اخير هنوز روی شعار ايجابی فراگير و سمت دهنده متمرکز نشده است. اگرچه حامل ارائه انواع بدیل های اثباتی در قبال سمتگیری ها و سیاست های کلان ویرانگر حکومت اسلامی است. جنبش اعتراضی تاکنون به مطالبه محوری معين فراگير دست نيافته است. موج اعتراضات برخاسته بايد در خدمت گذار به دموکراسی قرار گيرد. به نظر ما، برای موفقيت جنبش اعتراضی، لازم است که خواست برگزاری رفراندوم برای تغيير قانون اساسی به شناسنامه حرکت عمومی بدل گردد. خواست برگزاری رفراندوم می تواند به اين حرکت سيمای هدفمندی دهد و خواست گذار مسالمت آميز به دموکراسی را تقويت و تثبيت کند.

ما از نيروهای آزاديخواه کشور می خواهيم از برگزاری رفراندم برای تغيير قانون اساسی حمايت کنند و بکوشند  که اين اشعار ايجابی و سمت دهنده، به خواست اصلی و مشخص جنبش اعتراض تبديل شود.  

رفراندوم، رفراندوم، اين است خواست مردم

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

۱۱ ديماه ۱۳۹۶ (اول ژانويه ۲۰۱۷)    

 

 

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

نه به ولایت فقیه کافی نیست. اگر شعار را در "نه به ولایت فقیه" خلاصه بکنیم، یعنی بخش غیر ولایت فقیه جمهوری اسلامی ایران آزادیخواه، مردمی، سکولار و دموکرات بوده اند و شما از آنها حمایت میکنید. شعار محوری مردم "نه به نظام جمهوری اسلامی در ایران" میباشد.

آنچه امروز در خیابان های ایران جاری است، خود یک رفراندوم همگانی است. این یک رفراندم علیه کلیت جمهوری اسلامی ایران میباشد. اصلاحات قانون اساسی توسط کی؟ توسط مسئولین و سردمداران خود جمهوری اسلامی ایران؟

با «دنیز ایشچی» موافقم. حکومتی که صلاحیت برگزاری رفراندوم داشته باشد وجود ندارد. شعار رفراندوم هم مبهم است: بفراندوم قانون اساسی یا رفراندوم برای تغییر نظام؟ در صورت برگزاری رفراندوم باید برای تغییر نظام باشد و نه حفظ نظام و صرفاً تغییر قانون اساسی. بهتر است شما که تریبونی دارید و صدایتان به گوش چند نفر می رسد، شعرهای ایجابی را در بین مردم رواج بدهید. حکومت بعدی چگونه حکومتی باید باشد؟ حکومت سکولار، فدرال، شورایی، مبتنی بر دموکراسی مستقیم، بهتر است از این گفتمان ها سود ببیرد و این خواسته ها را در بین تظاهرات کنندگان ترویج کنید، نه صرفاً تغییر قانون اساسی آن هم توسط حکومتی که حتی به تغییر قانون مطبوعات یا قانون احزاب هم تن نمی دهد!

طفا تغییر قانون اساسی را به عناوین کوتاه و به شعارای عامه فهم تبدیل کنید
الغای ولایت فقیه
جدایی دین از حکومت
انتخابات ازاد و دموکراتیک
ازادی زنان
تدوین قانون اساسی جدید
...