به هر شکل مقتضی و ممکن در اعتراض مردم شرکت کنیم!

از هشتم دی ۱۳۹۶، شهرهای ایران صحنه اعتراض مردم عليه جمهوری اسلامی است. این اعتراض که در ساعات نخست حول شعارهایی علیه افزایش بهای بعضی کالاهای مورد نیاز شهروندان شکل گرفت، در ادامه به سرعت کل رژیم جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. اکنون شعارهایی چون «جمهوری اسلامی نمی خواهیم» در گردهمایی های مردم شنیده می شود. شعارهای مردم رادیکال شده است و سازماندهی و هماهنگی بهتری می طلبد. به ویژه باید دریافت که ضرورت روز،‌ تکمیل شعارهای سلبی با شعارهای ایجابی است.

برای آنکه خواسته های مردم مورد سوء استفاده نیروهای غیردمکرات و قدرت های خارجی دست اندرکار گسترش سلطه خود بر خاورمیانه قرار نگیرد، حضور پرطنین نیروهای چپ در کنار مردم معترض ضروری است. این، جنبشی برای عدالت و آزادی است. به این یا آن شعار سلطنت طلبانه در برخی از تجمع ها نباید پربها داد. نباید این مردم را در برابر نیروهای سرکوبگر حکومت تنها گذاشت. وظیفه همه نیروهای چپ و هواداران آنها، دفاع از اعتراض بر حق مردم علیه ستم، فساد حکومتی و سرکوب است. تنها در این صورت است که شعارها و برنامه های چپ می تواند در میان مردم معترض بازتاب بیابد و نقش خود را در هدایت این اعتراض به مسیری که از نظر نیروهای چپ بهترین راه برای تحقق خواستهای مردم است، ایفا کند. ضرورت روز را دریابیم و به هر شکل مقتضی و ممکن در اعتراض مردم شرکت و معترضان را به پرهیز از خشونت و تخریب دعوت  کنیم.   

در حالی که در داخل کشور، هواداران نیروهای چپ بنا به شرایط مشخص زمان و مکان درباره نحوه پیوستن به اعتراض مردم تصمیم می گیرند، در خارج از کشور امکان هماهنگی سازمان یافته نیروهای ما برای شکل دادن به یک کارزار جهانی حمایت از مردم معترض در ایران وجود دارد. در هر کجا که هستیم از امکاناتی که داریم حداکثر استفاده را برای یاری رساندن به مردم معترض در ایران به عمل آوریم. 

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

۱۳ ديماه ۱۳۹۶ (سوم ژانويه ۲۰۱۸)

افزودن نظر جدید