حمایت از اکسیون هنرمندان و فرهنگیان ایرانی مقیم پاریس

هماهنگی ایرانیان برای پشتیبانی از خیزش مردم ایران

هنرمندان و فرهنگیان ایرانی مقیم پاریس روز شنبه (۶ ژانویه ساعت ۱۵ در میدان شاتله) در همبستگی با خیزش 

مردم ایران اقدام به برگزاری یک اکسیون سیاسی کرده و همیهنان آزادیخواه را به شرکت در ان فراخوانده اند. 

ما هماهنگی ایرانیان متشکل از جمعی از فعالان سیاسی با گرایشات نظری و تعلقات تشکیلاتی متفاوت، که برای پشتیبانی از خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی گرد آمده ایم، از این اقدام پشتیبانی میکنیم و از همه هموطنان دعوت میکنیم تا با حضور در این اکسیون، فریاد حق طلبانه مردم ایران را هرچه رساتر بگوش جهانیان برسانیم. 

هماهنگی ایرانیان برای پشتیبانی از خیزش مردم ایران 

جمعه ۵ ژانویه ۲۰۱٨

 

افزودن نظر جدید