نامه به نهادها و احزاب اروپائی

 

نامه مسئول هیات سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

به نهادها و احزاب اروپائی

 

پیرامون وضعیت در ایران

خانمها و آقایان

از ۲۸ دسامبر بدین سو بیش از ۲۰ شهروند ایران در جریان اعتراض ها علیه فقر گسترده و فساد دولتی کشته شده اند. قوه قضائیه ایران شرکت کنندگان در تظاهرات ضدحکومتی را تهدید به صدور احکام اعدام کرده است. از این رو، نگرانی جدی در مورد سرنوشت بیش از هزار شهروندی وجود دارد که در هفته نخست اعتراض ها دستگیر شده اند.

ما از شما تقاضای عاجل داریم که خواهان آزادی فوری افراد دستگیرشده در جریان اعتراض های جمعی در ایران شوید.

علاوه بر این، رژیم ایران باید به شهروندان ایران اجازه شرکت در تظاهرات مطابق قانون اساسی ایران و معیارهای بین المللی حقوق بشر بدهد.

با احترام

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

۴ژانویه ۲۰۱۸

۱۴ دی ۱۳۹۶

 

 

افزودن نظر جدید