فراخوان برای راه اندازی و شرکت در تظاهرات و تجمع ها در حمايت از اعتراضات مردمی

اعتراضات مردمی عليه جمهوری اسلامی ادامه دارد. سرکردگان حکومت با سرکوب، ايجاد فضای امنيتی در شهرها، تسخير خيابان ها توسط نيروهای نظامی و بسيج، ایجاد اختلال در اینترنت و شبکه های اجتماعی و دستگير های گسترده می خواهد که خيزش مردم را خاموش سازد. حکومت هم چون گذشته نمی خواهد صدای خيزش مردم که علیه ستم، بی عدالتی و استبداد و برای تامين آزادی، عدالت اجتماعی و دموکراسی در کشور است، را بشنود.

هم رزمان، نيروهای آزاديخواه!

خيزش مردم برحق است و بايد از آن حمايت کرد. وظيفه خود می دانيم صدای مردم معترض ایران را بازتاب جهانی دهيم تا جهانيان از آنچه در ایران می گذرد، آگاه شوند. ما از همرزمان خود و نيروهای آزاديخواه در خارج از کشور می خواهيم که گام جلو گذارند، تظاهرات و گردهمائی های اعتراضی در دفاع از خيزش مردمی را سازمان دهند و در تظاهراتی در دفاع از مردم ایران علیه استبداد حاکم و برای آزادی و دموکراسی برگزار می شود، فعالانه شرکت کنند. اعتراضات مردمی نياز به حمايت جهانی و ايرانيان خارج از کشور دارد.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هیئت مسئولین کنشگران چپ

هيئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

 

۱۷ دی ۱۳۹۶ (۷ ژانویه ۲۰۱۸)

 

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

پرهیزاز هرگونه اتخاذ سیاست در قالب تاکتیک هایی که بهانه شود تا دولت اقدام به اعمال خشونت کند نه تنها در راستای عملی شدن مطالبات کمکی نمی کند بلکه ترفندی است برای متوقف کردن امواج طرح مشکلات در قالب اعتراضی است. بنابراین ما باید خردورزانه وهمد لانه اقدام به ارائه طریق نمائیم که دولت نتواند فضا را امنیتی تر نموده تا بدینوسیله مطالبات مردم در این لابلا گم و محو شود و باعث سرخوردگی مردم و یاس سیاسی آنها شود. در برهه کنونی تنها اقدام موثر سازمان و دیگر گروههای چپ می تواند و باید این باشد که مردم را متوجه سازید که ادامه اعتراضات در کف خیابان به ضد خود تبدیل می شود. بنابراین اجازه ندهند اراده سیاسی انحراف در صف اعتراضیون وارد نشوند و به اقدامات وندالیستی مبادرت ورزند. ناگفته نماند اعتراضات در این مدت علیرغم تمامی کاستی ها توانست فریاد خود را به گوش حاکمیت برساند. رفقا فراموش نشود که اعتراضات اخیر در نقاط مختلف کشور سبب شد عناصر فرصت طلب و عوامل آشوبگر با سوء استفاده از اجتماعات و اعتراضات آرام مردمی در صفوف معترضین نفوذ کنند و با ایجاد آشوب، ناامنی، تخریب اموال عمومی شرائطی فراهم کنند در مسیر اعتراضات و تحقق مطالبات واقعی مردم انحراف ایجاد کرده و موجب زیان مضاعف بر کشور و جامعه میگردند و حاکمیت وندالیسم آنها را بهانه سرکوب معترضین قرار دهد لذا هوشیاری و مراقبت عموم ملت شریف ایران و تمامی دلسوزان و علاقمندان به پیشرفت، امنیت و آرامش کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر برای گذر از این دشواریهاست.
از آنجا که بلافاصله پس از بروز اولین تجمعات و اعتراضات مردمی دونالد ترامپ، عربستان، اسرائیل و سلطنت طلبان و مریم رجوی موضع گرفته و به حمایت و تشویق مردم به آشوبگری و اقدامات خشونت بار پرداختند که حمایت های آنها عمق فریبکاری ادعای دموکراسی خواهی و اشک تمساح برای مردم ایران است. بنابراین حمایت ما تنها تشویق به تظاهرات نیست بلکه طرح مطالبه آنها تا به مرحله تحقق می باشد

اقای امیری جوهرکلام بعد از این همه اسمان ریسمان کردن مواظب باشیم نفس نکشیم امپریالیسم عربستان خیابان و.. کدامه همه برن تو خونه بشینند ؟ لابد تا رهبر و جبهه اصلاحات با همیاری جنابعآ لی وپشتیبانی ا فکارمسمؤم سمی و مشمیزه کننده انحلال طلبانه عده ای به قول کیانوری تربچه پوک چپ نما جسد نیمه جان چپ زیر پای مردم دفن بکنن

جناب آقای " د. " یا Alan replied on د.؛ چه خوش گفته شاعر که مردم از حسرت فهم درست. شما آنچه که خود و ذهنیت خودساخته ات بتو حقنه کرده وادارت می کند از هر نوشته از جمله کامنت من مطابق این چارچوب ذهنی پیش ساخته فهم می کنی. شما به جای هتک چپ بهتر نیست از ادبیاتی دیگر استفاده کنی که جان کلام را ادا می کند. انتساب تربچه های پوک چپ نما جسد نیمه جان زیرپای مردم دفن بکنن. را عینا تقدیمت می کنم. باردیگر و چندین بار مرور کن و بخوان. این صفات سلبی را کیانوری خطاب به خط 3 ی ها غیر از فدائیان اکثریت ابداع کرد. پس این صفت به من ناچسب است. ولی من در تمایز نقش عوامل و فاکتورهای عمده و اصلی در ایجاد و حمایت از اعتراضات را خوانش کرده که قطعا همه وجوه اعم کم شنوائی جناح ها و ناشنوایی مسئولین، موج سواری افراطیون و آرام آرام ترامپ و ... را شمارش نموده که هریک بعنوان مولفه ای حمایت از اعتراضات را اعلام و سعی در کشاندن مردم معترض به سمت خود داشتند. من از میان وجوه و عوامل گوناگون و متفاوت و متلون وجوهی نظیر گروه مریم و طرفداران سلطنت و آمریکا و اذنابش را به چالش کشانیده تا از اعتراضات مردمی سوء استفاده ننمایند. نکند شما از حلقه دربندشدگان مریم رجوی یا دنباله روان رضا پهلوی هستی. قطعا احتمال وابستگی شما به ترامپ و نتانیاهو و بن سلطان اگر نباشد ولی احتمال ضعیف آن محال نیست. من معتقدم سیاست مستقل چپ به گونه ای ترکیب بندی شود تا سهم و نقش مثبت و منفی هر جریان در روند اعتراضات ارزیابی و تهدید یا فرصت بودن آنها را شناخت. مردم ایران در طول تاریخ معاصر ثابت کرده اند با تحفظ ونشان دادن حساسیت نسبت به مداخلات نیروهای دول مهاجم وسلطه جو دارند و حمایت های منفعت طلبانه آنها منشا دستداری مردم ایران نیست بلکه تحت لوای این همذات پنداری آبکی در صددند که صفوف اعتراضات نتیجه تمایل ساسی و سمپاتی به آنهاست که عملا چنین نمی باشد.

اگر وطن، از گرسنگی تلف شدن در طول جاده هاست،
اگر وطن،مثل سگ از سرما لرزیدن و ازتب به خود پیچیدن است،
اگر وطن، نوشیدن خون سرخ ما در کارخانه های شماست ،
اگر وطن پنجه های اربابهایتان است،
اگر وطن، حکومت نظامی است،
اگر وطن، باتوم پلیس است،
اگر وطن، رها نشدن از عفونت و گندیدگی شماست،
من خائن به وطن هستم

رفیق یا آقای عزیز یا هموطن شریف! ترا چه بگویمت که نام بر خود نمی نهی که چه ؟ بگذریم شاید چون ما و من در کوچه پسکوچه های غربت غرب صبح تا شام طی طریق کنی و هر پسین و شامگاه با آرزوی ایران دمکراتیک به خواب می روی اگر چنینی دیگر نام مستعار یعنی چه آنهم چنین. شاید هم در داخل مملکتی که در چنین وضعیتی خرده بر تو نگیرم. آقای " س "ما کجائیم در این دیر تحیر تو کجا؟ من ترا خائن به وطن نمی دانم اگر ایرانی باشی که هستی. من ترا شیفته وطن می دانم که برای حفظ آن حاضری احساسات را به جای خرد بگذاری در روزهائی که خردورزی در خدمت وطن است وگرنه تمام این مشکلات اقتصادی اعم از گرانی ، بیکاری و ... هست اما نه در فریم و ابعادی که تو تصویر می کنی. خب به نظر تو چه باید کرد؟ انقلاب کرد بفرمائید! اما اگر توان آن را نداری حداقل استخوان لای زخم رفرمیست های متنوع المنظر مگذار که عرض خود می بری و زحمت ما می داری