گفتگو در باره ی: اعتراضِ گسترده و خیزش مردم ایران و ...

از جمله شرکت کنندگانِ پانل:

علی حسین قاضی زاده، علی تقی پور، حسین یحیایی، خسرو مالک، محسن حیدریان ... فرهنگ طاوولی

 

برگزارکنندگان: تعدادی از انجمن ها و کنشگران مدنی یوته بوری با همکاری آ ب اف

 

اطلاعات بیشتر: با شماره های موبیل ۰۷۰۴۶۷۲۸۸۱ (فرهنگ) یا ۰۷۶۱۷۷۶۵۷۹ (داوود) و ایمیل:

ikfc.gbg@gmail.com

ورود برای همه آزاد است. دفتر اتحادیه، از ساعت ۱۵ باز و پذیرای دوستان می باشد.

 

افزودن نظر جدید