تظاهرات در حمایت از مردم ایران همزمان با حضور جواد ظریف در بروکسل

فراخوان فوری:

برای اعتراض به سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان، فقرا، بیکاران، جوانان، دانش آموزان و دگر اندیشان در ایران؛
برای حمایت و پشتیبانی از خواستهای دمکراتیک، عدالتخواهانه و آزادیخواهانه معترضین در ایران؛
برای آزادی همه دستگیر شدگان حوادث اخیر و تمام زندانیان سیاسی- عقیدتی؛
ایرانیان جمهوریخواه، ملی، دمکرات و چپ برای خواستهای بالا در برابر مقر اتحادیه اروپا در بروکسل دعوت به تظاهرات می کند. ما گرد هم می آییم تا به دیکتاتوری و سرکوب در ایران اعتراض کنیم.
 
آدرس: میدان شومن(Rond- point Robert Schuman , 1000 BXL)
روز، تاریخ و ساعت تظاهرات: پنجشنبه 11 ژانویه از ساعت 12 تا 14

ایرانیان جمهوریخواه، ملی، دمکرات و چپ  ساکن بلژیک

چهارشنبه  20 دی 1396  برابر با 10 ژانویه 2018

 

0475-716925برای تماس:

افزودن نظر جدید