"چالە مستراح" بین بی خبر از وضعیت جامعە خود

ترامپ در سخنانی نژادپرستانە و تحقیرآمیز کشورهای افریقائی، السالوادور و هائیتی را "چالە مستراح" خواند. او گفت بە جای اینکە آمریکا از این کشورها مهاجر بپذیرد، بهتر است از نروژ مهاجر بپذیرد.

اما بگذارید بە فقر و بی پولی کە انگیزە ترامپ در چالە مستراح خواندن این کشورهاست، در خود کشور آمریکا نظری بیافکنیم.

طبق آمارهای موجود کە در یک روزنامە نروژی بە اسم 'آفتن پوستن' بە قلم 'سیگور بیورنستاد' در ژوئن ٢٠١٦درج شدە (این آمارها طبق دادەهای صندوق بین المللی پول اند)، وضعیت فقر در ایالات متحدە بە قرار زیر است:

ـ ٤٦،٧ میلیون نفر در آمریکا در فقر زندگی می کنند،

ـ از هر هفت نفر آمریکائی یک نفر در فقر زندگی می کند،

ـ از هر پنج بچە یک نفر در خانوادە فقیر زندگی می کند،

ـ از هر سە بچە کە در خانوادەهای تک والدینی (مادر) زندگی می کنند یک بچە در فقر بسر می برد،

ـ تنها چهل درصد از فقرا دارای شغل اند،

ـ نابرابری در درآمدها نسبت بە پانزدە سال پیش بصورت سرسام آوری رشد کردەاست. کە این بە معنی شکاف بیشتر طبقاتی در این کشور است،

ـ طبقە متوسط در سی سال اخیر مرتبا کوچکتر شدە است،

ـ طبق این گزارش فقرا نمی توانند از جملە هزینەهای تحصیل و بهداشت وسلامتی خود را بپردازند و بنابراین از امکان رشد در سلسلسە مراتب اجتماعی بهرمندە نیستند.

ترامپ مثل هر انسان راسیست، پول پرست و شیدای قدرت، دوست دارد بیشتر خانە همسایە را دید بزند تا خانە خود. کسی کە بوی متعفن فقر را در خانە خود احساس نکند، بی گمان بوئی از انسانیت نبردە است.

 

 

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.