از حق برگزاری گردهمائی جبهه ملی ايران دفاع می کنيم!

بعد از خيزش اعتراضی مردم، حسن روحانی و وزير کشورش بارها از حق اعتراض مردم، برگزاری تظاهرات و آزادی بيان سخن گفتند. تا کنون ارگان های حکومت اسلامی به احزاب منتقد و مخالف و به گروه های مختلف اجتماعی و نهادهای مدنی برای برگزاری گردهمائی و تظاهرات مجوز نداده اند.

بعد از سخنان مکرر حسن روحانی در مورد حق اعتراض، هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران نامه ای خطاب به روحانی نوشته و تقاضای گردهمایی در سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق ـ عصر روز ۱۴ اسفند ۹۶ ـ در یکی از میادین تهران به منظور اعلام نظرات خود کرده است.

پاسخ حسن روحانی به درخواست جبهه ملی ايران نشان خواهد داد که آيا او برای فرونشاندن خشم مردم مکررأ از حق اعتراض دفاع می کند و می خواهد دستگيری ۳۷۰۰ نفر تظاهرکننده و کشته شدن ۲۵ نفر را به جهت نداشتن مجوز برای برگزاری تظاهرات توجيه کند يا اينکه با خيزش اعتراضی مردم به اين دريافت رسيده است که بايد حق تظاهرات و گردهمائی را به عنوان حقوق شهروندی به رسميت شناخت و به درخواست ها برای گرفتن مجوز پاسخ مثبت داد.

ما از حق برگزاری گردهمائی جبهه ملی ايران برای بيان نظرات و مواضعش دفاع می کنيم. حکومت بايد حق نيروهای منتقد و مخالف از جمله نيروهای چپ برای اجتماعات را برسميت شناسد. ما براين باوريم که آزادی بيان، احزاب، رسانه ها و برگزاری اجتماعات جزو حقوق شهروندی است و بايد اين حقوق تامين گردد.


هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

۱۳ بهمن ۱۳۹۶ (دوم فوريه ۲۰۱۸)

افزودن نظر جدید