از درگذشت خانم عاصمه جهانگیر متأسفیم

خانم عاصمه جهانگیر نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در سن ۶۶ سالگی در لاهور پاکستان درگذشت. خانم جهانگیر فعال سرشناس حقوق بشری در پاکستان بود. او بدین خاطر هنگام حکومت ژنرال ضیاءالحق دیکتاتور اسلامگرای مورد حمایت آمریکا در پاکستان، زندانی شد. خانم جهانگیر در دهه های اخیر از اقدام برای بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورش باز نایستاد و پس از مرگ ضیاءالحق نیز آماج پیگرد دولتی قرار گرفت. خانم جهانگیر به پاس دفاع پیگیرش از حقوق بشر، چند بار مورد تقدیر جوامع حقوق بشری بین المللی قرار گرفت.

خانم جهانگیر در سالهای اخیر به عنوان نماینده ویژه حقوق بشر، گزارش های جامعی درباره نقض حقوق بشر در ایران تهیه کرد. موضوع این گزارش ها نه تنها وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران، که عدم رسیدگی قضایی به نقض شدید حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی در دهه های گذشته بود. در گزارش های خانم جهانگیر به نقض حقوق بشر در دهه خونین ۱۳۶۰ پرداخته شده است.

درگذشت خانم جهانگیر، ضایعه ای برای جامعه حقوق بشری پاکستان و مدافعان حقوق بشر در ایران است. ما فقدان خانم جهانگیر را به خانواده او و همه مدافعان حقوق بشر در پاکستان و ایران تسلیت می گوییم.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

۲۲ بهمن ۱۳۹۶(۱۱ فوريه ۲۰۱۸)

افزودن نظر جدید