از حق دمکراتیک آزادی اعتصاب، اعتراض، تظاهرات و برکناری حکومت اسلامی پشتتیبانی می کنیم

ایرانیان ازادیخواه

هموطنان گرامی؛

در پی اعتراضات گسترده مردم از دى ماه گذشته، سران رژيم جمهوری اسلامی براى انحراف افكار عمومى جهانى وغير"قانونى" جلوه دادن مبارزات جامعه ایرانی، آزادیخواهان را " اغتشاش گر " معرفی کرده و بجاى تن دادن به ارادهباشندگان ایران، سیاست دیرینه سرکوب،زندان و کشتار را پیش گرفته است. 

دستگیری نزدیک به 5000 تن و کشتار دهها تن از فرزندان دلیر میهن در خیزش دیماه 1396، با واکنش جامعه ایرانی وجهانیان روبرو شد. وزير خارجه و رئيس جمهور دولت جمهوری اسلامی با روش های همیشگی حاشا و با دروغ پردازیمدعى شدند كه "اعتراضات بشكل قانونى قابل تحمل است و هر كس حق دارد كه بصورت قانونى اعتراض كند ". 

سران حکومت اسلامی بخوبی می دانند که دیگر مسئله مردم نه چانه زنی و گدائی آزادی، بلکه براندازی رژیم اسلامیاست. حکومت اسلامی ظرفیت تحمل آزادی مدافعان نظام را هم ندارد، چه رسد به نیروئی که از دیماه 1396 روی ریل برچیدن استبداد، دیکتاتوری و بربریت قرار گرفته است.

اخیرن هیأت رهبرى جبهه ملى ایران در تهران طى نامه اى از رئيس جمهورى در خواست كرده است كه براى روز ١٤ اسفند(سالگرد در گذشت محمد مصدق) اجازه تجمع در هر میدانی در تهران كه ممكن باشد داده شود.

ما جمعى از فعالين سياسى و تبعيدى مقيم خارج از كشور، با اگاهی به فقدان ظرفیت اصلاح پذیری رژیم ضد انسانی وقرون وسطایی موجود در ایران، حمايت خود را از حقوق جامعه ایرانی برای تشکل، تحصن، تظاهرات و براندازی استبداد دفاع کرده و از اشکال گوناگون کوشش های مردم ايران و سازمان های سیاسی فعال در کشور که با صراحت کامل درموضع مخالفت با رژیم قرار دارند استقبال می کنیم. ما بر اين باوريم كه تنها با اتحاد گسترده مردم و استفاده از همه اشکال مبارزه در ایران، ميتوان كشور را از مصيبت فاجعه بار نظام جمهوری اسلامی نجات داد و آزادی، دموکراسی ولاییسته را در جمهوری ایران مستقر کرد. 

امضاها

1- آژنگ، مجید

2- آبریزه، سیمین

3- آبریزه، زهرا

4- ابراهیمی، عبدالله

5- ابوذرخانی، تورج

6- آواره، شقایق

7- آذری، روژان

8- آوایی، گیل

9- اقبالی، اقبال

10- امجدی، کوروش

11- احمدی، فریدون

12- اکبری، رضا

13- استوار، یاور

14- اسدی، هوشنگ

15- اقبال، عاطفه

16- ابراهیمی، باقر

17- اوحدی، سعید

18- افراخته، سارا

19- اسماعیلی، بابک

20- اسماعیلی، رضا

21- اسماعیلی، ریتا

22- اعتمادی، شجاع الدین

23- احمدلو، داوود

24- اخباری، محمد

25- انصاری، وهاب

26- ابراهیمی، پوران

27- اردوخانی، ابوالفضل

28- افشین، کامبیز

29- احمدی، ناهید

30- امیری، مهرداد

31- احمدی راغب، زرتشت

32- البرزی، شیراز

33- ارجمند، مهین

34- ایلخانی زاده، کژال

35 -احمدلو، داوود

36 -ایزدپناه، سام

37 -ایزدپناه، زهرا

38- ادیب زاده، ایرج

39- ابراهیمی، امرالله

40- البرزی، شیرزاد

41- الهی، محمد

42- ابراهیمی، محمد

43- ارس، کمال

44- ایمانی، جمشید

45- احمدی، گیتی

46 -بابازاده، غلامحسین

47- بیات، حسن

48- بهادری، داریوش

49- بهادری، عاطفه

50- بابایی، بهرخ

51- بهشتی، فرح

52- بهرمن، حبیب

53- بهار، فرامرز

54- بابایی، سیاوش

55- برهانی، حمیدرضا

56- بهاردوست، شهلا

57- بلوچ، عبدالله

58- بیات، آرام

59- بلدی، یدالله

60- بمبئی، محمد

61- پارسی، سام

62- پور برادر، گلاره

63- پور احمدی، مصطفی

64- پارسی، آرش

65- پذیرا، هوشنگ

66- توکلی، کیانوش

67- تیورینیا، عبدالوهاب

68- تهرانی، لادن

69- جلیلی، فرشته

70- جواندل، فرید

71- جوراب باف، اسماعیل

72- جعفری، سیروس

73- جعفری، رحیم

74- جعفری، سعید

 

افزودن نظر جدید