کپی برابر با اصل است!

روزنامە شرق در شمارە امروز خود، در مطلبی تحت عنوان "زندان خانگی مصدق درخواست سیا بود" کە برگرفتە از ترجمە مقالە دنیل سیگل و مالکوم برن در بارە نقش آمریکا در کودتای سال ٣٢ است، چنین می نویسد:

ـ سازمان سیا از شاە می خواهد از برگزاری دادگاە علنی برای محاکمە مصدق پرهیز کند،

ـ از هر حرکتی کە مصدق را بە شهید بدل کند، حذر کند،

ـ مصدق را در اقامتگاهی در یک روستای کوچک محصور کردە و بە شدت تحت نظر بگیرد.

حال وضعیت مصدق را در آن سالهای دور با رهبران جنبش سبز مقایسە کنیم:

ـ علیرغم خواست صریح این رهبران، اما از برگزاری دادگاە علنی برایشان خودداری می شود،

ـ زیر پوشش منت گذاشتن بر آنان در این خصوص کە برگزاری دادگاە باعث صدور حکم مرگشان خواهد شد، مورد دوم نگاە سازمان سیا اجرا می شود،

ـ سرانجام اینکە در خانە خودشان محصور شدە و بشدت تحت نظر قرار می گیرند.

و این چنین حکومت مستضعفان از مستکبران می آموزد!

 

 

 

 

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.