نگاهی به دیدگاه غیر منصفانه آقای نقره کار پیرامون تشکیل حزب چپ ایران (فداییان خلق)

در روزهای اخیر پس از اعلام تشکیل حزب چپ ایران (فداییان خلق)، برخی از فعالین سیاسی، ضرورت تشکیل و دیدگاههای این حزب را مورد نقد و بررسی از جنبه های مثبت و منفی قرار داده اند. بدیهی است که نقد و بررسی خط مشی و عملکرد هر حزب سیاسی حق هر پژوهشگر و منتقد است، اما نقدی میتواند تاثیرگذار و سازنده باشد که منصفانه و بر اساس واقعیات و مستندات باشد و نکات مثبت و منفی مورد بررسی قرار گیرد،  نه اینکه منتقد، دیدگاه خود را ملاک و معیار قضاوت قرار دهد. نقد منصفانه و سازنده  میتواند  به ایجاد فضای سالم و دموکراتیک در روابط میان کنشگران و احزاب سیا سی یاری رساند.

آقای مسعود نقره کار، نویسنده پرکاری ست که تاکنون آثار ارزشمندی را خلق کرده، اما دیدگاه ایشان در مصاحبه  با تلویزیون میهن، نشانگر نگاه منفی و دور از واقعیت ایشان درباره تشکیل حزب چپ ایران (فداییان خلق) است. ایشان ابتدا اتهاماتی به حزب  وارد ساخته اند و آنگاه به نقد آن پرداخته اند که در این نوشته کوتاه و مختصر بەآنها اشاره می کنم.

1- ایشان در این  مصاحبه گفته اند"، که هدف از تشکیل این حزب نجات دولت روحانی است". درحالیکه دولت روحانی کمتر از 6 سال است که رییس جمهور است اما مذاکره برای وحدت از 10 سال پیش آغاز شده است و اولین فراخوان بیرونی آن که پس از 3 سال بحث درونی منتشر گردید یکسال پیش از کاندیدا توری آقای روحانی بود. افزون بر آن کافیست آقای نقره کار، نگاهی به سایتهای اخبارروز، عصرنو و کار میکردند تا دریابد که قضاوت ایشان درست نیست ، زیرا دراین سالها مطالب متعددی توسط فعالان این پروژه درباره عملکرد و کارنامه بسیار منفی روحانی نوشته شده است. آقای نقره کار اگر گفتگوهای کنگره را دنبال کرده اند باید مطلع باشند حزب اعلام کرده است که جمهوری اسلامی را بعنوان مانع استقرار دموکراسی، پیشرفت و تحول می شناسد و بر گذر از آن تاکید کرده است.

2- آقای نقره کار گفته اند که "نام فدایی در ایران اعتبار و مقبولیت دارد وبرگزیدن این نام از سوی این حزب عوامفریبی است". آقای نقره کار شما بخوبی میدانید که نیرویی که در این حزب جمع شده اند از قدیمیترین فداییانی هستند که از چنگال دو رژیم جان بدر برده اند، شما  اکثریت اعضای شورا، هیات رییسه سنی و هیات رییسه دایمی را بخوبی میشناسید و می دانید که  سالها در صفوف چریکهای فدایی رزمیده اند، این اعضای پر سابقه فدایی که سالها زندانی و شکنجه شده اند و جان بدر برده اند اگر امروز از نام فدایی استفاده نکنند،  پس چه کسانی مستحق  استفاده از این نام هستند؟ این اعضا در اعتبار بخشیدن بنام فدایی نیز نقش داشته اند و تردیدی نباید داشت که در دیگر جریانات فدایی نیز رزمندگان قدیمی حضور دارند و آنها نیز در ساختن تاریخ فدایی باتمام فراز و نشیبها نقش داشته اند.

نام این حزب که مضمون فعالیت آنرا در امروز و آینده منعکس میکند حزب چپ ایران است و فداییان خلق که در پرانتز آمده معرف تبار افراد این حزب است.

3- آقای نقره کار میگویند که "در میان اینان کسانی بوده اند که در انتخابات شرکت کرده و به روحانی رای داده اند ". البته این افراد در این کنگره شرکت داشتند و در شرایطی دموکراتیک سخنرانی کردند زیرا فضا کاملا دموکراتیک بود و تمام حاضرین حق اظهار نظر داشتند،  اما شرکت این افراد در انتخابات چه ربطی به حزب دارد. جهت اطلاع آقای نقره کار هیچکدام از سه جریان تشکیل دهنده حزب نه در دور اول و نه در دور دوم در انتخابات ریاست جمهوری روحانی در انتخابات شرکت نکردند، مواضع این 3 جریان در زمان انتخابات امروز ثبت و ضبط است و شما باید مواضع این 3 نیرو را در نظر بگیرید نه نظرات بعضی از مهمانان شرکت کننده در کنگره.را.

آقای نقره کار اکنون زمان اتحاد و همبستگی نیروهای آزادیخواه و عدالتخواه است و متاسفانه شما به هیچکدام از جنبه های مثبت برپایی این حزب که نتیجه ده سال تلاش اعضای این 3  سازمان بود اشاره نکردید. بدیهی است که اعضای حزب همواره چشم بەراه اظهار نظر و انتقادهای سازنده فعالین سیاسی  هستند.

یداله بلدی

افزودن نظر جدید