حوزە علمیە قم، واتیکان دوم!

حجت الاسلام احمد زادمدهوش، مدیر جامعەالمرتضی، در یادداشتی پیشنهاد تشکیل کشوری بە نام قم و تبدیل حوزە علمیە قم بە کشوری مستقل مانند واتیکان را دادە است. پیشنهاد دولت ـ شهری در درون ایران با مرزهای جغرافیائی مشخص، پرچم مخصوص بخود، قانون اساسی ویژە، پذیرفتە شدە در مجامع بین المللی با سفرای ویژە خود البتە در اقصا نقاط جهان.

ظاهرا منظور او از این پیشنهاد فراهم ساختن امکان تبدیل حوزە علمیە قم بە رهبری دینی شیعیان جهان است. اما اگر بیشتر بە این پیشنهاد دقت کنیم، دو موضوع مهم ضمنی را در آن می توان یافت، حتی اگر شخص او بدان فکر هم نکردە باشد: موضوع اول، پذیرفتن و عقب نشینی کل نظام شیعی بە این دولت ـ شهر و پذیرفتن نظام سکولار در باقی ایران است (همانند تجربە خود ایتالیا)، و دوم قبول شکست روحانیت شیعی (علیرغم انحصار قدرت سیاسی) در تبدیل ساختن نظام جمهوری اسلامی بە آنچنان نظامی است کە بتواند بشیوە بالفعل همان نقش واتیکان را اجرا کند، اما در سطح سرتاسری.

بە نظر می رسد بخش های بیشتری از روحانیون بە عقب نشینی بە درون مرزهای حوزە های علمیە پی بردەاند و از هم اکنون خود را با دادن پیشنهادهائی از این دست برای پیشوازی از حوادث آیندە کە بە ناگزیر بە سمت سکولاریزە شدن جامعە می رود، آمادە می کنند.

می توان گفت کە این طرح، طرح خوبیست، اما بشرطی کە علنا یقە قدرت سیاسی در ایران را ول کنند و همانند پاپ و مسیحیان، امور دنیوی را بە سیاستمداران و امور اخروی را بخود اختصاص دهند.

 

 

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.