بسيج برای نجات جان رامین حسین پناهی

رامین حسین پناهی فعال کرد در تیر ماه سال گذشته در کردستان دستگیر شد. هم اکنون در زندان سنندج است. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی اتهام  رامین را "شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی" و «عضویت در حزب کومله» اعلام کرده اند. ادعای "شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی"  از طرف آقای حسین احمدی‌نیاز، وکیل مدافع رامین حسین‌پناهی مردود اعلام شده و خود او نیز این اتهام را، نپذیرفته است. با اين وجود دادگاه انقلاب اسلامی سنندج رامین حسین‌پناهی را به اعدام محکوم کرده و دیوان عالی کشور هم حکم اعدام او را در فروردین ماه امسال تایید کرده است.

روز سه شنبه  ۱۱ اردیبهشت ماه  رامین حسین پناهی را برای اجرای حکم به بخش قرنطینه زندان سنندج منتقل نمودند، اما امروز اجرای حکم را متوقف کرده و او را دو باره به زندان عمومی برگردانده اند. برای نجات جان رامین حسین پناهی فرصتی پيش آمده است. لازم است مدافعان حقوق بشر، نيروهای مخالف اعدام و سازمان ها و احزاب سیاسی ایرانی برای نجات جان رامین حسین پناهی صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانند. تجربه نشان داده است که صدای متحد و رسای مخالفین جمهوری اسلامی و مدافعین حقوق بشر برای جلوگیری از احکام اعدام موثر بوده است.

حزب چپ ایران (فداییان خلق) که مخالف حکم اعدام است، از احزاب و سازمان های سیاسی، نهادهای دموکراتیک و فعالان حقوق بشر و مخالف اعدام و همه شهروندان آزاد يخواه که حرمت انسان را پاس می دارند، تقاضا می کند صدای اعتراض خود را رساتر نمایند و از هر امکانی که در اختیار دارند، سازمان ها و نهادهای دموکراتیک و مدافع حقوق بشر جهانی را مطلع سازند تا جمهوری اسلامی را برای لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی زیر فشار قرار دهند. صدای متحد مدافعان حقوق بشر و احزاب و سازمان های سیاسی می تواند حکومت را به عقب نشینی وادار کند.

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۳ ماه مه ۲۰۱۸)

 

 

 

افزودن نظر جدید