گزارش اول ماه مه - دانمارك

مراسم اول ماه مه با وجود هواى سرد و بارانى در كپنهاگ برگزار شد، و نمايندگان احزاب و اتحاديه هاى كارگران با مراسم ويژه و سرود انترناسيونال وارد پارك ويژه مراسم شدند. همچنين نمايندگان احزاب سوسيال دمكراسى و چپ حول مشكلات كارگرى و سياست هاى ملى و بين المللى سخنرانى نمودند كه مورد استقبال هواداران خود قرار مى گرفتند.
امسال در اين مراسم چادر حزب چپ ايران (فداییان خلق )، با جذبه و جلوه خاصى خودنمايى مي كرد، و ايرانى ها و دانماركى هاى بازديد كننده با كنجكاوى از اين نام جديد پرسش مى كردند كه توسط رفقاى حزب چپ همراە با تحويل مطالب كنگره و توضيحات شفاهى همراه با یک شاخه گل رز و کارت پستال حزب چپ ایران (فداییان خلق) به سوالات آنان پاسخ مى دادند. علاوه بر مردم دانماركى، نمايندگان احزاب چپ تركيه، عراق، احزاب كرد و نمايندگان حزب توده و حزب كمونيست و كارگرى هم از چادر یا غرفە حزب بازدید نمودند.

 

افزودن نظر جدید