شرکت حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در مراسم اول ماه مه در استکهلم - سوئد

به رسم هرساله در استکهلم، در جشن روز کارگر که  توسط حزب چپ سوئد در مرکز شهر استکهلم برگزار می شود این بار برای اولین بار حضور حزب تازە تاسیس چپ ایران (فدائیان خلق)، بیشترین توجه در بین نیروهای چپ ایرانی را بخود جلب نمود. به ویژ این که واحد حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در استکهلم، طی اطلاعیه ای اعلام داشته بود کە در نظر دارد نشست و گفتگوئی درباره ضرورت وحدت و یکپارچگی نیروهای چپ در ایران بە تاریخ یکشنبه 20.05.2018 در  Sundbyberg- storgatan 10استکهلم برگزار نماید. این اعلامیە مورد توجە تعداد کثیری از ایرانیان قرار گرفت.

 

 

 

افزودن نظر جدید