جزیرەای شدن قدرت غرب

ترامپ بە جنگ جهان رفتەاست. او در صدد است کە دوبارە معنای قدرت آمریکا در جهان را بازتعریف کند، و در این بازتعریف، همە را بنوعی نشانە رفتە است، از ایران گرفتە تا روسیە، چین و اتحادیە اروپا.

نقطە اتکای ترامپ، قدرت اقتصادی و نظامی آمریکاست. او احساس می کند کە با توجە بە برتری فاحش کشورش در این دو زمینە، راە برای سیاست گزاری های یک طرفە و تنها بر اساس منافع ایالات متحدە باز است. او از زبان تهدید و زور استفادە می کند.

اما ترامپ یک موضوع را فراموش کردە است. و آن هم اینکە در این بازی یک طرفە کە شروع کردە است علیرغم قدرت برتر کشورش، اما در مجموع قدرت برتر نیست و نمی تواند بە یک معنا برترین باشد. کشورهای دیگر بە عمل متقابل دست خواهند زد.

نزدیکترین احتمال چنین روندی، جزیرەای شدن قدرت غرب است. اینکە غرب دیگر از آن اتحاد تا کنونی بی بهرە خواهد بود و این بە معنای پایان آن روند گفتمان سازی خواهد بود کە غرب و خصوصیاتش را  پایە قرار می داد. گفتمانی کە یکی از پایەهای تئوری ساموئل هانتینگتون بود.

با این حساب ما وارد دوران نوینی شدەایم، دورانی کە جنگ ادعایی گفتمانهای مورد نظر هانتینگتون پایان یافتە است و جایش را چیز دیگری پر کردە است، اما آن چیز چیست!؟

شاید بتوان گفت کە اولین خصوصیت آن وارد شدن گفتمان دیگریست بە اسم 'ناسیونالیسم سرمایەداری مدرن'. گفتمانی کە خصلت جهانی ندارد، اما از پایەهای یک قدرت جهانی سواستفادە می کند.

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.

دیدگاه‌ها

با سلام به نظر من ترامت فارغ از اینکه با عقایدش موافق یا مخالف باشیم دگرگونی نسبی در سیاست جهانی به خصوص مبادلات اقتصادی با چین و روسیه و اتحادیه اروپا آغاز نموده است که به نظر من که در ایران زندگی میکنم مثبت است زیرا در درجه اول منافع ملی ایالات متحده را درنظر دارد چه تعرفه گمرکی فولاد و آلمنیوم با چین و اروپا و از طرفی نقش بیشتر و پرداخت سهم بیشتر اعضایی اروپایی ناتو همچون هلند و سوئد و شفاف نمودن سیاست ایالات متحده در رابطه با نقش جکومت ایران در منطقه و بلندپروازی های اتمی ای کاش مسئولین ما هم ذره ای به فکر منافع ملی ایران بودند چه مشکل زیست محیطی چه فقرزدایی چه رعایت حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی و چه سهم ایران در دریای خزر.