امتیاز دادن در سیاست، پیشرفت در تفاهم اقتصادی

در سفر روحانی بە اروپا، ایران و اتریش چهار تفاهمنامە در زمینە های حمل و نقل، مدیریت منابع آب، انرژی های تجدید پذیر و همکاری در زمینە معدن امضا کردند. این در حالیست کە همزمان رسانەها از تصویب یک طرح توسط پارلمان اروپا خبر دادند کە بر اساس آن مجوز ادامە روابط مالی بە بانک سرمایەگذاری اروپا دادە شد. هرچند بە گفتە برخی از تحلیگران، چنین طرحی، این بانک اروپائی را ملزم بە همکاری نمی کند.

در شرایط تشدید تقابل آمریکا و ایران، چنین خبری نشان از آن دارد کە اروپا در عمل هم ارادە مقابلە با ترامپ و حفظ برجام را دارد و این می تواند پیامدهای معینی برای اقتصاد بحران زدە ایران داشتە باشد، اما سئوال این است کە دامنە و پیامدهای عملی چنین اقداماتی تا کجا می تواند گسترش یابند. آیا آنچنانچە روحانی گفت کە اگر اروپا بتواند منافع  ایران را تامین کند ایران بە برجام ادامە خواهد داد، واقعا بدون همکاری آمریکا تامین این منافع تنها توسط اروپائیان امکان پذیر است؟

البتە در جوار همین سفر، چنانچە خود روحانی می گوید، ایران مشغول مذاکرە بر سر یمن با اروپائی هاست. بە نظر می رسد جمهوری اسلامی برای پیشبرد جلب بیشتر نظر اروپائیان مشغول دادن امتیازاتی در مورد مسئلە یمن است.

 

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.