تظاهرکنندگان در برلین: هیچ انسانی غیر قانونی نیست!

 

گزارشگر: رضا کاویانی

هزاران نفر از مردم  آلمان، امروز در اعتراض به قوانین جدید کشور های اروپایی که علیه مهاجران و بویژه مهاجرانی که از طریق کشتی ها تلاش می کنند خود را به سواحل کشور های اروپایی برسانند، به تظاهرات های گستره در برلین پایتخت کشور آلمان و همچنین دیگر شهر های این کشور اقدام نمودند. این تظاهرات که از حمایت احزاب چپ و طرفداران حقوق بشر و با حضور تعدادی از اعضاء غریق نجات گروه "بی مرز" و همچنین با پیام کاپیتان های کشتی  گروه "بی مرز" و خلبانان گروه "بی مرز" انجام گرفت. سخنگویان همگی نسبت به اجحاف به پناهندگان اعتراض داشتند. هزاران نفر فریاد می زدند: هیچ انسانی غیر قانونی نیست! پناهندگی غیر قانونی نیست! مرگ در دریای مدیترانه را متوقف کنید! همه این فعالین علیه  تصویب قوانین جدید  کشور های اروپایی و با محدود کردن پناهندگان در حصار قوانین راسیستی اعتراض نمودند. کشور های اروپایی به این نتیجه رسیده اند که با اقدام به ایجاد پناهگاههایی خارج از خاک اروپا، که بیشتر در چهار چوب زندان معنی می دهند جویندگان پناهندگی را در آنها محدود کنند و در همانجا تصمیم به تکمیل پرونده آنان بگیرند. در هفته های اخیر اختلافات پذیرش پناهندگان در کشورهای اروپایی و همچنین در اتحادیه اروپا بالا گرفته است، فشار احزاب و نیروهای دست راستی و ضد خارجی هم در اروپا بیشتر شده است. در  سال های اخیر بیشتر از هر چیز در مورد مشکلات حضور پناهندگان در جراید و شوهای تلویزیونی پرداخته می شود، اما کاملا آگاهانه و با بی شرمی، کسی به دخالت  کشورهای غربی در ویرانگری کشورهای دیگر که هیچ نقطه مشترک و حتی هیچ مرز مشترکی ندارند حرفی نمی زند. هجوم ارتش شوروی در دوران لئونید برژنف به افغانستان که سر انجام به جنگی بی امان در این کشور دامن زد و بعدها هجوم کشورهای غربی و ایجاد گروەهای جهادی و مجاهدین آدمخوار، این کشور را به محل تخت و تاز خود نموده اند. حمله آمریکا به کشور عراق، جنگ در کشور سوریه و حمله کشور های غربی به کشور لیبی، که با پرواز ممنوع به این کشور آغاز گردید که امروز این کشور را به چند قطعه تقسیم نموده اند و همین امر باعث یکی از بزرگترین مهاجرت های انسانی شده اند. هیچ کس علاقه ای به نشان دادن و یا تشریح علل هجوم پناهندگان به اروپا حرفی نمی زند!

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۶ اقدام به صدور آمار پناهجویان غرق شده در دریای مدیترانه نمود. این آمار هر سال متاسفانه رو به ازدیاد گرفت. بنا به گزارش دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سال جاری تا کنون ۱۴۰۰ نفر جانشان را در دریای مدیترانه از دست داده اند.

 

افزودن نظر جدید