روسیە، برندە اصلی

ولایتی در سفر اخیر خود بە مسکو، حامل پیام خامنەای و روحانی بە رهبر این کشور بود، پیامی کە بە گزارش رسانەها حاوی درخواست ایران برای گسترش وسیع روابط در زمینەهای سیاسی و تجاری و... با روسیە بود.

امروز سایت بی بی سی هم طی گزارشی خبر دادە کە ولایتی از وعدە ولادیمیر پوتین برای سرمایە گذاری در صنعت نفت ایران بە مقدار پنجاە میلیارد دلار سخن بە میان آوردەاست. بە گفتە ولایتی این پول می تواند جایگزین سرمایە شرکتهای غربی شود.

بە این ترتیب، گفتەهای یکی دو ماهە اخیر ولایتی در تاکید بر چرخش سیاست جمهوری اسلامی بە سوی شرق، عملا دارد تحقق می یابد و شرق سهم عظیمی را از صنعت نفت ایران کە شاهرگ اصلی اقتصاد ایران را تشکیل می دهد، بخود اختصاص می دهد.

اگر سخنان ولایتی واقعیت داشتە باشند و روسیە واقعا بتواند در چنین سطحی وارد سرمایەگذاری در اقتصاد ایران بشود، ایران در بعد سرمایەگذاری گام بلندی برداشتە است، و اگر این را بە پازل وعدەهای اروپا برای حفظ برجام اضافە کنیم، می توان بە این نتیجە رسید کە ایران توانستە تا حدود قابل توجهی سیاست تحریم ترامپ در زمینە سرمایەگذاری را بنوعی مهار کند.

اما بحث کماکان بر سر امکان دست یابی ایران بە بازارهای فروش نفت در سطح جهان است. روسیە در این عرصە از توان تاثیرگذاری قاطع بر آمریکا برخوردار نیست. و نیز فراموش نکنیم کە روسیە خود در این زمینە رقیب ایران محسوب می شود.

پس مشکل بنوعی در سر جای خود باقی ماندە است.

یکی از تاثیرات سرمایەگذاری عظیم روسها در ایران، تضمین امنیت ایران خواهد بود از طرف روسها. بە این ترتیب، امکان جنگ بسیار ضعیف تر خواهد شد.

بە نظر می رسد فشارهای ترامپ، نە تنها بازار اقتصاد ایران را برای آمریکا باز نخواهد کرد، بلکە با تضعیف حضور اروپا هم، راە را هر چە بیشتر برای حضور شرقی ها گشودەاست.

 

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.