چتر پوتین و باران

دیروز در جریان اعطای مدال بە تیمهای فوتبال فرانسە و کرواسی، در حالیکە روسای جمهوری روسیە، فرانسە و کرواسی همراە با از جملە مسئول فیفا در جایگاە قرار گرفتە بودند، بە یکبارە بارش باران شروع شد. زیاد طول نکشید کە چتر بزرگی بر روی سر پوتین قرار گرفت و با شدت گرفتن بیشتر باران شاهد آن بودیم کە چگونە علاوە بر خود باران، آب بیشتری کە از چتر پوتین سرازیر بود از جملە مکرون رئیس جمهور فرانسە را خیس تر از آنی کە بود، کرد! و در ادامە مراسم باز شاهد بودیم کە بالاخرە چندین چتر دیگر بعد از مدتی نسبتا طولانی (در هنگام ریزش شدید باران، هر ثانیە می تواند مدتی طولانی باشد)، رسیدند و بر فراز سر دیگر همراهان پوتین قرار گرفتند، چترهائی کە کوچکتر از چتر پوتین بودند!

شاید این حادثە کوچکی تلقی شود، اما واقعیت این است کە حامل دو نکتە مهم است: اولا اینکە حکایت از عدم آمادگی برگزارکنندگان مراسم در مواجهە با ناملایمات آب و هوائی داشت، و دوم نشان از این کە برای حفاظت پوتین همە چیز تدارک دیدە شدە بود، اما برای دیگران نە!

مراسم اعطای مدال بە تیمهای اول و دوم، متاسفانە بشدت آلودە بە سیاست شد. درست همانگونە کە بسیاری، بر اساس تمایلات سیاسی خود بە طرفداری از تیمها پرداختند و حق بازیکنان را زائد کردند.

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.