دعوت به مبارزه مشترک برای به رسمیت شناخته شدن کشتار ۶۷ به عنوان جنایت علیه بشریت!

 دعوت به مبارزه مشترک

برای به رسمیت شناخته شدن کشتار ۶۷ به عنوان جنایت علیه بشریت

 سه دهه از فاجعه کشتار زندانيان سياسی می گذرد. در سال ۶۷ در چنين روزهائی هزاران زندانی سیاسی به فرمان رهبر وقت جمهوری اسلامی به قتلگاه فرستاده شدند. آیت الله خمینی مسئول اصلی آن جنایت هولناک بود. اما فرمان او به دست کسانی احراء شد که اکنون در حکومت مقام های بالائی دارند. از جمله حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی. ابراهيم رئيسی از سوی علی خامنه ای به تولیت آستان قدس منصوب شده و کانديدای جريان حاکم در انتخابات رياست جمهوری سال ۹۶ بود.

 در اين سه دهه جمهوری اسلامی از هیچ تلاش برای به فراموشی سپردن اين فاجعه فروگذار نکرد و سیاست انکار و سکوت را پیش برد. اما کوشش بی وقفه بازماندگان، خانواده جان باختگان، سازمان های سياسی و فعالين حقوق بشر، سیاست انکار و سکوت را با شکست مواجه کرد. با شکست اين سياست، بسیاری از مقامات آن روز و امروز حکومت ناگزیر شده اند به توطئه سکوت پایان دهند و در پی توجیه جنایت هولناک سال ۶۷ برآیند. آن ها وانمود می کنند همه جان باختگان وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران بوده اند و علت اعدام آن ها شرکت در اقدامات مسلحانه بوده است.

 گرچه بيشترين اعدام ها در سال ٦٧ از سازمان مجاهدين خلق بود، اما صدها تن از نيروهای چپ و بيش از ١٥٠ تن از اعضاء سازمان ما اعدام شدند. آن ها نه به اقدام مسلحانه دست زده بودند و نه به آن باور داشتند. کشتار آن ها به خاطر عقايد و دفاع از موضع سياسی شان بود. تقريبأ همه جانباختگان پپشتر در دادگاه های جمهوری اسلامی محاکمه و دوران محکومیت خود را می گذراندند.

 بيشترين فعاليت در افشای کشتار دسته جمعی زندانيان، زنده نگهداشتن ياد قربانيان، برافراشتن پرچم دادخواهی و مراجعه به مجامع بين المللی توسط نيروهای چپ صورت گرفته است. خاوران به همت خانواده قربانيان نيروهای چپ به مدرک جنايت هولناک جمهوری اسلامی تبديل شده است. چگونه می توان با وجود خاوران، در مورد اعدام شدگان چپ توطئه سکوت را در پيش گرفت.

 در سی امين سالگرد کشتار ۶۷ باید برای به رسمیت شناخته شدن کشتار ۱۳۶۷ به عنوان جنایت علیه بشریت و محاکمه عوامل آن مبارزه مشترک کرد. بازماندگان کشتار دهه ۶۷ در خارج از کشور می توانند درباره اين فاجعه  شهادت دهند. آنچه آنها در سه دهه گذشته به رشته تحریر درآورده اند از درجه ای بسیار بالا از مطابقت دیده ها و شنیده هایشان برخوردار است. هر دادگاه صالح و عادلی برای این شهادت ها اعتباری بالا قائل خواهد شد. کشتن انسان ها آن هم در آن ابعاد، در هیچ نظام حقوقی مشمول مرور زمان نمی شود.

 ما در سی امين سالگرد جان باختن هزاران تن از فداکارترین و پرشورترین مردان و زنان ایرانی و از جمله شمار زیادی از فداییان خلق، در برابر خاطره تابناک آنان سر فرود می آوریم و تلاش خانواده های جان باختگان برای اجرای عدالت را ارج می نهیم.

 

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷ (۱۳ اوت ۲۰۱۸)

افزودن نظر جدید