فراخوان به یک گردهم آیی در راستای پشتیبانی از مردم ایران

روز ۲۲ بهمن مردم ایران باری دیگر یکپارچه و همگام با جنبش سبز به خیابانها آمده و اعتراض خود را نسبت به حاکمیت اعلام خواهند کرد. ما ایرانیان در بلژیک نیز همچون گذشته، برای نشان دادن پشتیبانی خود از حرکت مردم ایران، در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران، یک گردهمایی اعتراضی خواهیم داشت. به همین مناسبت از تمامی ایرانیان و دوستداران آزادی و دمکراسی برای ایران دعوت بعمل میآید که برای هرچه باشکوه تر برگزارشدن این تظاهرات به ما بپیوندید. لازم به یادآوری است که این تجمع از سوی جمعی از ایرانیان مقیم بلژیک سازماندهی خواهد شد. مکان: روبروی سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل ـ خیابان فرانکلین روزولت زمان: شنبه سیزدهم فوریه برابر با ۲۴ بهمن ـ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ اتحاد برای ایران- بلژیک

افزودن نظر جدید