فراخوان برای راهپیمایی و تظاهرات

راهپیمیایی : یکشنبه 7 فوریه، از میدان باستیل به میدان ناسیون، ساعت 14 تظاهرات : پنجشنبه 11 فوریه، میدان سن میشل، ساعت 17 تا 20 31 سال پیش، در بیست و دوم بهمن 1357، مردم ایران پیروزی انقلاب علیه دیکتاتوری شاه را جشن گرفتند. اما چیزی نگذشت که این روز تاریخی در حافظه ی ملی ما ایرانیان، رنگ سیاه به خود گرفت چرا که انقلاب مردمی در راه رسیدن به آزادی و دموکراسی، به انحصار استبداد دیگری درآمد که تنها راه حفظ انسجام خود را اعمال زور و ایجاد فضای وحشت میدانست. از آن پس، فریاد آزادیخواهی مردم پشت میله های زندان، نیمکتهای مدرسه و دانشگاه و کوچه پس کوچه های غربت حبس شد، تا یک بار دیگر، بعد از کودتای انتخاباتی تابستان گذشته قدرتمندتر از پیش شنیده شود. ایرانیان از زن و مرد، پیر و جوان، دانشجو، کارگر، کشاورز، عالم دینی، روشنفکر سکولار، همه و همه در کنار هم و برای احقاق حقوق مدنی خود در سراسر دنیا دست به دست هم داده اند و این اتحاد بیسابقه همان چیزی است که این روزها خواب کودتاگران را آشفته میکند. در 22 بهمن امسال، مردم بزرگ سرزمین ما بار دیگر به خیابانها خواهند آمد تا ثابت کنند که سرکوب رژیم، آنها را از مطالبه ی خواسته های قانونیشان منصرف نکرده است. پس از دستگیریهای گسترده ی اخیر و اعدام چند تن از فعالین سیاسی در ایران، مسئولیت ما ایرانیان خارج از کشور در حمایت از جنبش مردم ایران و افشای سیاست سرکوب جمهوری اسلامی، بیشتر شده است. به همین منظور و به صورت هماهنگ با سایر شهرهای جهان، کمیته ی مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی ـ پاریس، اقدام به برگزاری یک راهپیمایی در تاریخ 7 فوریه، و همچنین تجمعی اعتراضی در تاریخ 11 فوریه کرده و از تمامی هم میهنان ساکن فرانسه دعوت میکند تا با شرکت در راهپیمایی هفتم و تظاهرات یازدهم فوریه، یک بار دیگر همه با هم همبستگی خود با تمامی ایرانیان جهان و حمایت از جنبش مردم ایران را اعلام کنیم. حضور تک تک ما، زنجیر انسانی ای را که به گردن هیولای استبداد انداخته ایم محکمتر می کند. ما بیشماریم کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی - پاريس

افزودن نظر جدید