قشمت اول مجموعه ای از گفتگوها با ۱۵ عضو قدیمی فداییان و رهبران حزب چپ ایران (فداییان خلق)

به مناسبت سالگرد تشکيل حزب چپ ایران (فدائیان خلق) و چهل و هشتمین سالگرد بنیانگذاری جنبش فدائیان خلق، مجموعه ای از گفتگوها با ۱۵ عضو قدیمی فداییان و رهبران حزب چپ ایران (فداییان خلق) انجام شده که در دو قسمت انتشار می یابند. 
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)- گروه کار تبلیغات

 
بخش: 

افزودن نظر جدید