قسمت دوم مجموعه ای از گفتگوها با ۱۵ عضو قدیمی فداییان و رهبران حزب چپ ایران (فداییان خلق)

 

به مناسبت سالگرد تشکيل حزب چپ ایران (فدائیان خلق) و چهل و هشتمین سالگرد بنیانگذاری جنبش فدائیان خلق، مجموعه ای از گفتگوها با ۱۵ عضو قدیمی فداییان و رهبران حزب چپ ایران (فداییان خلق) انجام شده که در دو قسمت انتشار می یابند. 
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)- گروه کار تبلیغات

nkhstyn_slgrd_tshkhyl_hzb_chp_yrn_fdyyn_khlq_w48myn_slgrd_bnyngdhry_jnbsh_fdyyn_khlq_dwmyn_qsmt

افزودن نظر جدید