تکذيب حملۀ سازمان چريک های فدائی خلق ايران به سفارت امريکا در ۲۵ بهمن ۱۳۵۷

شبکه يک صدا و سيمای جمهوری اسلامی در چهلمين سالگرد انقلاب بهمن سريالی با عنوان "خط تماس" در ۱۰ قسمت پخش کرد که به وقایع تاریخی انقلاب از بهمن ۵۷ تا فروردین ۵۸ پرداخته بود. کارگردان و نویسنده آن جواد شمقدری بود. جواد شمقدری جزو کارگردان های سينمائی وابسته به حکومت و تهيه کننده فيلم تبليغاتی احمدی نژاد در ايام انتخابات ‏رياست جمهوری نهم است. او مدعی است که نگارش"خط تماس" بر اساس استنادهای تاریخی صورت گرفته است.

اين سريال در قسمت هائی از جمله در حمله به کبگان خراسان ـ مرکز جاسوسی امريکا برای رصد کردن فرکانس‌های موشکی و ماهواره‌ای شوروی ـ حمله به سفارت امريکا در ۲۵ بهمن ۱۳۵۷ و وقايع گنبد، پای سازمان چريک های فدائی خلق ايران را به ميان می کشد. سريال برخلاف ادعای کارگردان، از شروع تا پايان آن واقعيت های تاريخی را تحريف می کند و نشان می دهد که قصد از تهيه آن نه پرداختن به وقايع تاريخی انقلاب، بلکه تخريب چهره سازمان چريک های فدائی خلق ايران بوده است که بزرگترين سازمان چپ بعد از انقلاب بود. ارائه تصوير شعاری و سطحی از سازمان، ادعای حمله سازمان به سفارت امريکا و کشته شدن دو نفر در اين حمله، نفوذ سيا در سازمان و سرمايه گذاری امريکا روی سازمان در واقعه گنبد، مهمترين نشانه اين تحريف در تمام طول اين سريال است.

ادعای تصرف سفارت امريکا توسط سازمان چريک های فدائی خلق ايران پيش از اين نيز توسط رسانه های جمهوری اسلامی و رسانه های ديگر پخش شده است.

ما قبلأ در اين مورد اطلاع رسانی کرده ايم. به جهت روشنگری در مورد وقايع تاريخی، لازم است بار ديگر تاکيد کنيم:

۱. سازمان چريک های فدائی خلق ايران به هيچ وجه تصميم نگرفته بود که در ۲۵ بهمن ماه ۱۳۵۷ به سفارت امريکا در تهران حمله کند و چنين اقدامی را سازماندهی نکرده بود. در آنزمان سخنگوی سازمان حمله به سفارت امريکا از جانب سازمان را تکذيب کرد. در مراجعه ای نيز که مدتی قبل به مسئولين وقت سازمان صورت گرفت، آن ها حمله به سفارت امريکا از جانب سازمان را تکذيب نمودند.  

۲. اين واقعيت است که گروه هائی از مردم در روزهای بعد از ٢٢ بهمن مسلح بودند و به صورت خودجوش به مراکز ساواک، پليس، پادگان ها و سفارتخانه ها حمله می کردند. اين امکان وجود دارد که تعدادی از هواداران جنبش فدائی در اقدام برای اشغال سفارت امريکا در ٢٥ بهمن ١٣٥٧ با مردم مسلح  همراه شده باشند. آنزمان هواداران بدون ارتباط با سازمان، فعاليت گسترده ای داشتند و راسأ به اين و يا آن اقدام دست می زدند. روزنامه اطلاعات در همان روز نوشت: "گروه‌های مسلح از مردم، چریک‌های مجاهد و افراد نیروی هوایی به چريک ها" پيوستند.

۳. جواد شمقدری در اين سريال به شيوه ارگان های اطلاعاتی ـ امنيتی، فردی را به عنوان نفوذی سيا در سازمان علم کرده، مدعی کشته شدن دو نفر در حمله به سفارت امريکا شده و سازمان و واقعه گنبد را به امريکا وصل کرده است. اين ها تحريف تاريخی و دروغی بيش نيست. 

"سناريونويسان" و "تاريخ نويسان" جمهوری اسلامی به جای پايبند ماندن به واقعيت ها و استنادات تاريخی، عامدانه در تاريخ دست می برند و آن را برپايه نيات سياسی خود بازنويسی می کنند و کار ارگان های اطلاعاتی ـ امنيتی را انجام می دهند. تعجب آور نيست که در جمهوری اسلامی وزارت اطلاعات موسسه پژوهش های تاريخی راه می اندازد، کادرهای آن سناريونويس و تاريخ نويس می شوند و در مورد جريان های اپوزيسيون از جمله فدائيان خلق ايران، کتاب های حجيمی منتشر می کنند. 

جمهوری اسلامی طی چهار دهه برای کوبيدن اپوزيسيون به جعل تاريخ توسل جسته است. ولی با اين اقدامات هرچه بيشتر خود را بی آبرو کرده است. امروز که نارضايتی و اعتراضات مردمی سراسر کشور را فرا گرفته است، جمهوری اسلامی با پخش چنين سريال هائی در صدا و سيمای بی اعتبار خود، قادر نخواهد شد به جريان مردمی فدائی که نزديک به نيم قرن از مبارزه آن عليه دو رژيم مستبد می گذرد، لطمه بزند و برای خود اعتبار بيآفريند.  

شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

۳۰ بهمن ۱۳۹۷ (۱۹ فوريه ۲۰۱۹)

افزودن نظر جدید