تعمق کن! رفیق

قبل از اینکه نفرت را 

همچون خنجر تیز دو لبه

                در قلبم فرو کنی!

  ‌                [تعمق کن! رفیق

 

به دفتر پر از خاطرات            

به گفتار رفاقت که زمانی ارزش بود

                به سیگاری که بهم دادی

گفتی بعد از یک چای داغ می چسبد. 

اگر دل و دماغی بود!

                      [تعمق کن! رفیق 

              

 من از بی عاطفه ترین انسانها - هم

                      انتقام نمی گیرم 

 بهتر از هر کسی 

می دانی که من

عاشق عاشق شدنم

 و زیبایی ها را دوست دارم]

 به حرمت آن لحظه های 

         باهم بودن

           قبل از اینکه دیر شود!

        ‌                          [ تعمق کن! رفیق    

 

      

مجبورم و به اجبار  

 بجای نوشتن یک شعر عاشقانه 

با توصیفی از لب به لب 

 که شیرینی زندگی ست 

 نفرت را به چالش بکشم

    ٭٭٭

تا جهل و خرافه را 

همچون باغبان پیر هرس کنم 

چرا که بهار با باران زیباست  

چشم با اشکی به یاد رفیق

به یاد آن چای داغ 

 آن سیگاری که گر گرفتی!

و گفتی بکش 

بعد از یک چای داغ می چسبد!

                       [ تعمق کن! رفیق

 

صلابت کوه در صبوری و

     درخت پیر را از سایه اش !

                                     بایدش! دید

مثل  رودخانه که شجاعتش را 

در زلالی و رفتن ش عریان عریان است! 

 

قبل از اینکه نفرتت را

 همچون جنجر تیز دولب 

              در قلبم فرو کنی 

                      ازت میخواهم 

                         با کمی فرو تنی! 

                          تعمق کنی! رفیق

                       قبل ازینکه دیرشود.!

                                 [تعمق کن! رفیق.

            ‌                                        شمی صلواتی

 

بخش: 

افزودن نظر جدید