دختران ! پسران! زنان و مردان مقیم بلژیک

نشان دهيم كه كه ما براى ايران چگونه يكدل و يكجان با هر فكر و انديشه دست بدست شده ايم . دست و دل به هم داده ايم تا ايران را از ستم و دروغ برهانيم. بار ديگر اين بار پر توانتز از پيش خانه اشغالى ايران در بروكسل را بلرزه در آوريم ٠ پيام آوران مرگ و اعدام و خشونت را پيغام دهيم كه كارتان زار است زيرا كه ما همه با هم هستيم! بچه هاي سبز ايران! مادران و پدران داغدار! مردم ايران! ما ايرانيان مقيم بلژيك ١٣ فوريه همزمان با شنبه ٢٤ بهمن براى پژواك صداى مردم ايران اينجا در قلب اروپا روبروى سفارت جمهورى اسلامى اجتماع مى كنيم . اينجا جمع مي شويم تا دلهايمان را به هم نزديكتر كنيم و فريادى دوباره سر دهيم كه: ما همه با هم هستيم! مکان: روبروی سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل ـ خیابان فرانکلین روزولت، پلاک 15 زمان: شنبه سیزدهم فوریه برابر با ۲۴ بهمن ـ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ اتحاد برای ایران- بلژیک http://union4iran.wordpress.com/2010/01/28/16/

افزودن نظر جدید