پیام نوروزی شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

فرا رسیدن بهار و آغاز سال ۱۳۹۸ بر همهٔ هم‌میهنان فرخنده باد!

پیام نوروزی شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

بار دیگر بهار در چرخهٔ دیرین طبیعت فرا می‌رسد و چتر سبز و گلگون خود را بر فراز میهن ما می‌گستراند.

امسال نیز بهار خوش‌نفس در شرایطی به سرزمین ما گام می‌گذارد که دشواری‌های طاقت‌فرسای اقتصادی و اجتماعی سفرهٔ اکثریت بزرگی از مردم ما را باز هم کوچک‌تر کرده است و استبداد حاکم بر میهن‌مان کماکان در برابر تحقق خواست‌های عمومی مردم جان‌سختی می‌کند.

ما ایرانیان از دیرباز باززایی طبیعت در بهار را جشن گرفته‌ایم و آن را مبنای امید برای تغییر و تحول مثبت، برای گشایش در زندگی‌مان و تحقق آرزوهای نیک قرار داده‌ایم.

ما با این امید فرا رسیدن بهار و نوروز و آغاز سال ۱۳۹۸ را به یکایک هم‌میهنان و همهٔ کسانی که در راه سرفرازی ایران و ایرانی پیکار می‌کنند، تبریک می‌گوییم. باشد که سال پیش رو، سال به ثمر رسیدن رزم مشترک همهٔ ما در غلبه بر استبداد و ایجاد گشایش در راه برقراری آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، رفاه مردم و توسعهٔ ایران باشد. 

چهارشنبه، ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ (۲۰ مارس ۲۰۱۹ میلادی)

شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

افزودن نظر جدید