پیام به نیروهای چپ و فدائیان خلق

در آستانه‌ی نخستین کنگره‌ی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

رفقای گرامی

حزب ما، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، در آستانه‌ی برگزاری نخستین کنگره‌ی خود قرار دارد؛ ساختارهای تشکيلاتی خود را پی ريخته و اکنون با تشکیل نخستین کنگره‌ی خود درصدد است راستاهای عمومی برنامه و سند سياسی خود را که توسط کميسيون های منتخب تدوین شده اند، به بحث و بررسی بگذارد و با تصويب  آن ها گامی ديگر در هويت بخشيدن به حزب و برای ادامه و گسترش فعالیت خود در جهت تقویت همگرائی و اتحاد در صفوف چپ ایران بردارد.

جنبش چپ ایران باید برای تأمین آزادی و عدالت اجتماعی در ایران برنامه ارائه دهد. برنامه‌ی عمل خود را منسجم‌تر سازد و سیاست عملی خود را با صراحت برای جامعه اعلام کند، حضور خود در سپهر سیاسی کشور را مقتدرتر نماید. این کار شدنی نیست مگر آن که قبل از همه‌ی ما در عمل، تاریخ جدائی‌ها و درگیرشدن با خود را پشت سر بگذاریم، صفوف خود را متشکل‌تر کنیم و با همفکری و یاری همدیگر طرح و برنامه‌ای منسجم برای تغییر جامعه ارائه کنیم و پاسخ روشن به نیازهای پیشرفت جنبش کارگران و زحمتکشان کشورمان داشته باشیم. از این رو نیز طی ماه‌های اخیر تلاش ما بر آن بوده است که از طریق انتشار اسناد پیشنهادی و مسائل مربوط به کنگره، همه‌ی علاقمندان را در جریان مباحث قرار دهیم و از همفکری و همکاری آن‌ها برخوردار شویم.

اکنون که همه‌ی اسناد و مباحث کنگره در نشریه حزب، «به‌پیش»، منتشر شده است و در دسترس شما قرار دارد، انتظار ما برخورد فعال شما یاران گرامینسبت به اسناد پايه ای حزب است. ما از نقد و انتقاد شما نسبت به سیاست‌ها‌ و مباحث مربوط به راستاهای برنامه ای آن استقبال می کنیم.

یاران فدائی!

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از تلاشی برخاسته است که در جهت تقویت اتحاد در صفوف چپ ایران و تبدیل آن به یک نیروی تاثیر گذار در سپهر سیاسی کشور صورت گرفت. این حزب حاصل نزدیکی و وحدت نحله‌هایی است که عمدتا از دل جنبش فدائیان خلق و تجربه‌ی نیم قرن فعالیت یکی از شاخص ترین نیروهای تاریخ چپ ایران، با تمام افت و خیز آن برآمده‌است، اما این حزب متعلق به همه‌ی نحله‌های چپ و تشکیل آن گامی در جهت متحد نمودن صفوف چپ است.

بنیانگذاران جنبش فدائیان خلق توانستند در زمان خود طرحی نو در جنبش چپ ایران براندازند و راهی دیگر در برابر فعالان چپ باز کنند. فدائیان خلق از خاکستر سرکوب جنبش چپ در دهه‌ی سی و چهل کشور برخاستند و مهر خود را بر تحولات زمانه‌ی خود زدند. هشت سال بعد از اعلام موجودیت، زمانی که بعد از انقلاب امکان برآمد علنی فراهم شد، فدائیان خلق قدرتمندترین و موثرترین جریان چپ کشور بودند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از نقد شکست‌ها، انشعاب‌ها و پراکندگی‌های جنبش ما برخاسته است. قصد ما آن است که با آموزش از تجارب تاریخی خود، بار دیگر چپ را به نیروی تاثیر گذار و برنامه و سیاست آن را به حلقه‌ی اتصال امید و آرزوهای اکثریت جامعه تبدیل کنیم. کنگره‌ی حزب چپ، کنگره‌ی شما رفقا هم هست. حزب چپ در پرتو حضور و حمايت شما قادر خواهد شد که برای تامين منافع و مطالبات کارگران و زحمتکشان کشور مبارزه پيگيرانه ای را پيش ببرد، در صحنه‌ی سياسی کشور حضور قدرتمند داشته باشد و در تحولات سياسی و گذار از استبداد دينی به دموکراسی و سوسیالیسم نقش موثرتری را ایفا کند.

رفقای چپ و عدالتخواه!

جمهوری اسلامی جامعه ما را به یک بن بست خطرناکی رهنمون شده است. خطر جنگ هر لحظه در کمین نشسته است. دولت آمریکا قصد دارد که تسلط خود بر منطقه را به‌ بهای جنگ با جمهوری اسلامی و تخریب کشور ما هم که شده، تثبیت کند. کشور ما آبستن تحولات جدیدی است. ما نیروهای چپ را به همکاری، همگرائی و اتحاد حول یک برنامه‌ی چپ برای آینده‌ی ایران فرا می خوانیم.

کشور ما، بیش از هر زمان دیگری به یک چپ نیرومند نیاز دارد، که بتواند برای دفاع از آرمان‌های تاریخی خود در مخالفت با جنگ و برای استقرار دمکراسی، تامین آزادی، عدالت اجتماعی و زندگی بهتر برای آحاد جامعه تلاش کرده و تامین صلح، امنیت و رهائی از هر نوع تبعیض، نابرابری، ستم و سرکوب را نوید دهد.

 

هیئت سیاسی اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 

افزودن نظر جدید