رفيق عباس جعفری از ميان ما رفت!

رفيق عباس جعفری از رفقای باسابقه ما، چهارشنبه شب ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ از ميان ما رفت. او از نوجوانی به مطالعه روی آورد و بعد از انقلاب بهمن عده ای از جوانان منطقه جواديه را جذب و هسته های هوادار جريان فدائی را در کارخانجات شرق تهران و منطفه تهران پارس تشکيل داد. او از مسئولين سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در تشکیلات شرق تهران بود.

به دنبال یورش رژيم جمهوری اسلامی به سازمان در سال ۱۳۶۲، رفيق عباس جعفری مجبور شد که به زندگی مخفی روی بيآورد. او در طول زندگی مخفی با رفقای اعدامی خشایار خواجیان (فرامرز) ِ اسماعیل پورمحمدی (بهزاد) و حسن دشت آرا  ارتباط داشته و فعالیت سازمانی را با فداکاری ادامه داد. اما در تهاجم وسيع به تشکيلات مخفی سازمان در سال ۱۳۶۵ دستگير و زندانی شد. عباس در زندان شاهد کشتار هزاران زندانی سياسی و از جمله رفقايش بود.

رفيق عباس در سال ۱۳۹۱ دختر نوجوانش صبا را از دست داد. صبا که دانشجوی رشته پرستاری بود، براثر سرطان از پا درآمد. تحمل این عم جانکاه به همراه از دست دادن بسیاری از رفقای نزدیکش در کشتار فاجعه بار سال ۱۳۶۷ در زندان های جمهوری اسلامی دردی بود که رفيق عباس تا آخر عمر از آن ها رنج می برد. او  از سال  ۱۳۹۱ دچار بيماری MS شد و در سن ۶۱ سالگی براثر اين بيماری درگذشت.

شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) درگذشت رفيق عباس جعفری را به خانواده، دوستان و همرزمانش و به رفقای سازمان تسليت می گويد و برای آن ها آرزوی صبر و بردباری دارد.

دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

۵ تير ۱۳۹۸ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۹)

افزودن نظر جدید