گفت و گو با بهروز خلیق، عضو رهبری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - به عبارت دیگر

بهروز خلیق، عضو رهبری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) می‌گوید حزب او باور دارد که اعتراضات و خیزش مردمی در خیابان‌ها باید پای دیگری هم داشته باشد و آن اعتصابات گروههای مختلف اجتماعی است. گفت و گو با بهروز خلیق، در باره حزب تازه تاسیس چپ

gft_w_gw_b_bhrwz_khlyq_dw_rhbry_hzb_chp_yrn_fdyyn_khlq_-_bh_brt_dygr

افزودن نظر جدید