ما کشتار مردم بیگناه را محکوم می کنبم

با اتحاد و همبستگي مردم، حكومت ناگزيربه عقب‌نشيني است
نگاهي به سير رويدادهای کشور از پایان جنگ و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1376، گویای این واقعیت است که وسیع‌ترین اقشار مردم کشور در مقاطع مختلف زمانی و به شیوه‌های گوناگون، بارها با صدای رسا، از طريق شرکت در انتخابات، رفتن پای صندوق‌های رای، برگزاری تجمع‌های اعتراضی، راهپیمایی‌های سراسری و اعتصاب و تحصن مطالبات خود را، برغم مانع‌تراشي نظام جمهوري اسلامي ايران، اعلام كرده‌اند.
در همين راستا بار دیگر اعتراض مسالمت‌آمیز بخش‌های وسیعی از مردم در بسیاری از شهرها و مناطق کشور به تصمیم نابهنگام، غیرشفاف و غیرقانونی نظام، برای افزایش قیمت بنزین در هفته پایانی آبان ماه، توسط نیروهای سرکوب حاکمیت به خاک و خون کشیده شد و تعداد زیادی کشته، مجروح و زندانی به جا گذاشت و خسارت سنگینی به اموال عمومی وارد شد. مشاهدات مردم و تصاویر موجود نشان می‌دهد که نیروهای ویژه ضد شورش، بسیج و لباس شخصی‌ها عامل اصلی کشتار و مجروح کردن و دستگیری مردم بی‌گناه و آتش‌سوزي بانک‌ها، اماكن عمومي و پمپ بنزين‌ها و تخريب اموال عمومي بوده‌اند.
این شیوه برخورد با حرکت مسالمت‌آمیز مردم یک رویه معمول حاكميت شده‌است و گوياي آن است كه زبانی جز زور و به کاربردن خشونت نمی‌شناسد و پاسخ مطالبات بر حق مردم را با گلوله و داغ و درفش می‌دهد. مطابق معمول، حاکمیت که حاضر نیست تحت هیچ شرایطی واقعیت‌های تلخ زندگی مردم وگرانی های روبه افزایش و کمرشکن کنونی را به بیند و به پذیرد، مردم را مشتی اغتشاش‌گر و اوباش و مزدور بیگانه معرفی می‌کند، غافل از اینکه تمامی مدارک و شواهد نشان می‌دهد که آن‌ها عمدتا آسیب‌پذیرترین و تهیدست‌ترین اقشار جامعه هستند که با اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های رانتی، انحصاری و میهن بر باد ده حاکمیت و فساد گسترده در همه سطوح حکومتی، دچار فقر و فلاکت شده و برای نشان دادن اعتراضشان به وضع بد معیشتی به خیابان‌ها آمده‌اند. واقعیت این است که اعتراض مردم زحمتکش صرفا به افزایش ناگهانی و سه برابر شدن قیمت بنزین نبوده و نیست بلکه باید آن را ناشی از بی‌عدالتی، تحقیر، توهین، دروغ و تزویر و فساد گسترده حاکمان دانست و افزایش قیمت بنزین جرقه‌ای بود بر این خرمن نارضایتی. 
ما اعتقاد داريم كه مسئولیت تمام حوادث ناگوار روزهای اخیر برعهده شخص آقای خامنه‌ای است که از چندی پیش فرمان آتش به اختیاري و مجوز کشتار مردم بی‌پناه را به نیروهای تحت امر خود و از جمله بسیجیان صادركرده است. ما اين اقدامات را كه به قتل و جرح و دستگيري و زنداني شدن مردم بي‌گناه انجاميده قويا محكوم و با خانواده‌هاي كشته شدگان، مجروحان و دستگيرشدگان، ابراز همبستگي مي‌كنيم.
نظام حاکم بر این باور است که با اتکاء به نیروهای سرکوبگر و امنیتی کردن فضای کشور و سرکوب مردم بی‌دفاع از یکسو و قطبی کردن جامعه و ایجاد شکاف در بین مردم با توسل به راهپیمایی‌های نمایشی، قادرخواهد بود به اعمال خود ادامه دهد، حال آنکه سرنوشت حکام مستبد و ظالم تاریخ، با هر نام و نشانی، نوع دیگری رقم خورده است.  
حاکمیت به جای عذرخواهی از مردم و ابراز همدردی با جان‌باختگان و مصدومان اعتراضات اخیر و محاكمه و مجازات آمران وعاملان كشتارمردم بي‌پناه و گشودن باب گفتگو با نمایندگان واقعی مردم برای حل دشواری‌های جاری کشور با راه‌اندازی راهپیمایی‌های فرمایشی در جهت تعمیق هر چه بیشتر شکاف بین مردم و خود گام بر می‌دارد. 
مقامات اصلی نظام ودر راس آن آقای خامنه‌ای باید با تن دادن به خواست‌ها و مطالبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی وسیعترین اقشار اجتماعی و پذیرش اصلاح بنیادی قانون اساسی و مذاکره با تمام احزاب و گروه های سیاسی و مردمی، مانع انسداد مجاری حل معضلات کشور شوند، در غیر این صورت باید منتظر خشم فروخفته توده‌های میلیونی باشند که سرانجام آن از همين امروز معلوم است.
احزاب، گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی و اجتماعی، بویژه احزاب اصلاح طلب که رسمیت قانونی دارند، باید همه تلاش خود را برای حفظ وحدت ملی به کارگرفته و مانع از دو یا چند پاره شدن مردم کشور شوند. همچنین ضروری است با هشدار به مقامات کلیدی سیاسی، نظامی و امنیتی کشور، به آنان گفته شود که نجات و آینده این سرزمین با پذیرش مطالبات مردم و پیوستن به آنان امکان‌پذیر است.
مردم نیز باید به این امر توجه داشته باشند که اعتراضات خیابانی پراکنده، در شرایطی که فاقد رهبری و سازماندهی است، نمی‌تواند به نتیجه روشن و مورد نظر دست پیدا کند. این اعتراضات زمانی می‌تواند ثمربخش و با حداقل هزینه همراه باشد که در پیوند با سایر اشکال مبارزاتی، بویژه اعتصابات گسترده و فراگیر کارگران، معلمان، کارمندان و کسبه و تمام زحمتکشان باشد. يقينا اتحاد و همبستگي مردم مي‌تواند نه تنها حكومت را ازدست زدن به قتل وكشتار باز بدارد، بلكه زير تاثير قدرت يكپارچه آنان ناگزير به تسليم و عقب‌نشيني خواهد شد.
گروه خرداد هوادار سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت (داخل کشور)
۲۵ آذر ۱۳۹۸ (۱۶ دسامبر ۲۰۱۹)

افزودن نظر جدید